แนวทางการเเก้ไขการใช้โซเซียลที่ไม่เหมาะสม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวทางการเเก้ไขการใช้โซเซียลที่ไม่เหมาะสม by Mind Map: แนวทางการเเก้ไขการใช้โซเซียลที่ไม่เหมาะสม

1. ครอบครัว

1.1. ลูแลและควบคุมการใช้งานของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

1.2. ใช้โชเชียลให้เป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างที่ดี

1.3. ให้ความรู้แก่บุตรหลานเรื่อง โทษ และ ประโยชน์ของการใช้โซเชียล

1.4. ให้ความสนใจกับคนรอบข้าง ดูแลกันและกันสร้างครอบครัวให้อบอุ่น

2. สังคม

2.1. ใช้วิจารณญาณอย่าสูงในการรับข่าวสาร  ที่มา:www.etda.or.th

2.2. ไม่ใช้สื่อโซเซียลล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่นเป็นผลทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

2.3. ไม่ส่งเสริม การกระทำที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นผ่านโซเซียล

2.4. ไม่นำภาพที่มีลักษณะอนาจารที่มีลักษณะจงใจให้เห็นส่วนสงวนของร่างกายหรือล่อไปในทางเพศไปเผยเเพร่บนอินเตอร์เน็ต  ที่มา:mediathiland.blogspot.com

3. ตัวเอง

3.1. ก่อนจะโพสต์อะไร ควรตรวจสอบเนื้อหาความเหมาะสมก่อน เพราะสิ่งที่ถูกเเชร์ออกไปจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป ระวังอย่าให้เป็นเรื่องเสื่อมเสีย หรือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อผู้อื่น

3.2. ไม่ควรโพสต์ภาพวาบหวิวของตัวเอง หรือภาพยัวยวน ภาพนุ่งน้อนห่มน้อย  ที่มา:www.dmc.tv

3.3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา ออกกำลังกาย

3.4. คิดให้รอบคอบก่อนโพลต์ข้อมูลใดๆ