mobilisering og aktivering

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
mobilisering og aktivering by Mind Map: mobilisering og aktivering

1. problem med immobilitet

1.1. dicubitus

1.2. psykiske problemstillinger: stress/depression

1.3. diabetes 2

1.4. inkontinens/obstipation

1.5. knogleskørhed

1.6. DVT

2. ætiologi

2.1. et længevarende tryk på huden og i det underliggende væv

2.2. isolation, tab af funktioner.

2.3. Vedvarende høje indtag af kosten sukker fører til krav af insulinproduktion, hvilket fører til insulinresistens over tid. Receptorceller, der er blevet resistente over for insulin er ikke istand til at fjerne glukose fra blodet, hvilket fører til højere blodsukker og større krav til insulinproduktion fra bugespytkirtlen.

2.4. Inkontinens: muskelredducering af blæren. obstipation: manglende påvirkning af peristaltikken i tarmen, hvilket betyder at afføringen vil tilbringe sig længere tid i tarmen og der vil igen ske en absorption af vand i colon, som gør at afføringen vil blive hård, knoldet og få sværere ved at glide nemt igennem tarmkanalen.

2.5. Ved inaktivitet er knoglerne mindre belastet og de lange rørknogler nedbrydes. Ved længerevarende sengeleje vil knoglerne blive tynde, så de brister og knoglestrukturen vil falde sammen.

2.6. ingen venepumpefunktion.

3. forbyggelse  og hjælpemidler (fysisk)

3.1. bradenscore, lejring, hjælpemidler,

3.2. kost, BMI, insulin, bs

3.3. medicin (psykofarmica), skrive ned, gør omgivelserne et rart sted at være, billeder.

3.4. bækkenmuskeltræning, KAD, bristolskala, afføringsmedicin.

3.5. kalk + vitamin d, plus træning

3.6. venepumpeøvelser, medicin fagmin eller maravan.

4. tværfagligt team

4.1. Læge

4.2. sygeplejersker/ SSA/ SSH /Sygehjælper

4.3. Bioanalytiker

4.4. Fysioterapeuter

4.5. Ergoterapeuter

4.6. servicemedarbejder

4.7. talepædagoger

4.8. psykologer

4.9. præster

4.10. rådgivere

4.11. visitator

5. teoretiker

5.1. Dorothea E. Orem 1914-2007

5.1.1. universielle egenomsorgsbehov Gennem egenomsorg eller afhængig omsorg. Oprindelse i det der er kendt, og valideret eller ved at blive valideret, om menneskelig strukturel og funktionel integritet på forskellige stadier af livscyklussen. • Opretholdelsen aftilstrækkelig indtagelse af luft. • Opretholdelsen af tilstrækkelig indtagelse af føde • Opretholdelsen af tilskrækkelig indtagelse af væske • Pleje forbundet med eliminationsprocesser og affaldsstoffer • Opretholdelsen af aktivitet og hvile • Opretholdelsen af ballance mellem være alene og indgå i socialt samspil • Forebyggelse af farer som truer menneskets liv, funktion og velvære • Stimulering af menneskets funktioner og udvikling i sociale grupper i overensstemmelse med menneskets muigheder, kendte menneskelige begrænsninger og menneskets ønske om at være normal.

5.1.2. udviklingsmæssige egenomsorgsbehov • Tilvejebringelse af forhold der fremmer udvikling • Engagement i selvudvikling • Forhindring eller overvindelse af virkninger af menneskelige tilstande og livsituationer med ugunstig indflydelse på menneskelig udvikling.

5.1.3. Hjælpemetoder • At handle for eller udføre aktiviteter for en anden • At vejlede og retlede • At yde fysisk eller psykisk støtte • At tilrettelægge og opretholde et personligt udviklende miljø • At undervise

6. aktivering hvordan?

6.1. kommunikation

6.2. ikke overdrive med aktivitet realistisk og evt skrive det ned, trappe

6.3. ABC

6.3.1. Affolter: guiding gennem dagligdagen

6.3.2. Bobath: tornusnormalisering: facillitere og inhibere (hæmme unormale bevægelser.

6.3.3. Coombes: Face oral track terapy

7. symptom

7.1. ernæring, vægt, hudfarve, sår, udsatte punkter, mobil,

7.2. ændrende humør, opgivende, sur, ked af det,, frustration.

7.3. Udtalt tørst, Hyppig vandladning, Kløe, Infektion i hud og slimhinder, Kvalme, Træthed, neuropati, Synsforstyrrelser, Vanskelig heling af sår. vægtøgning.

7.4. inkontinens: diurese, obstipation: oppustet abdome, utilpashed, opstød, kvalme, opkastning, vægtstigning

7.5. brud på knoglerne, sammenfald i ryg, lændesmerter.

7.6. hævelse, ømhed, rødme, varme,