Perlembagaan Malaysia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Perlembagaan Malaysia by Mind Map: Perlembagaan Malaysia

1. Definisi

1.1. Undang-undang tertinggi menentukan pemerintahan sesebuah negara

1.2. Undang-undang asas menjadi punca kepada segala undang-undang yang sedia ada / bakal digubal

2. Tujuan

2.1. Menjamin keutuhan dan kedaulatan negara

2.2. Sumber rujukan

2.3. Mewujudkan kestabilan negara

2.4. Mengawal perjalanan kerajaan

2.5. Menjamin keamanan sesebuah negara

2.6. Mengekalkan keamanan

3. Jenis

3.1. Panjang & Pendek

3.2. Bertulis & Tidak bertulis

3.3. Berparlimen dan Berpresiden

3.4. Longgar & Ketat

3.5. Beersekutu & Tidak Bersekutu

4. Ciri-ciri

4.1. Dikuatkuasa pada 16 Sept 1963

4.2. Mnegandungi 5 bahagian, 183 perkara, 13 jadual

5. Sejarah

5.1. Perlembagaan Kesatuan Tanah Melayu 1946

5.1.1. Kongres Melayu Malaya bergiat menggubal perlembagaan bagi UMNO

5.2. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948

5.2.1. Memansurkan Malayan Union dan menyatukan negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri selat

5.3. Persekutan Tanah Melayu 1957

5.3.1. Mesyuarat perlembagaan

5.3.2. Suruhanjaya Reid

6. Doktrin Perasingan Kuasa

6.1. Parlimen

6.2. Eksekutif

6.3. Kehakiman

7. Pindaan Perlembagaan

7.1. Mendapat sokongan majoriti

7.2. Mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua Majlis Dewan

7.3. Mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan ke-2 dan ke-3 di kedua-dua Majlis Parlimen dengan persetujuan MRR

7.4. Mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan ke-2 dan ke-3 di kedua-dua Majlis Parlimen dengan persetujuan YDP negeri Sabah dan Sarawak

8. Unsur-unsur tradisi

8.1. Sistem beraja

8.2. Agama Islam

8.3. Bahasa Melayu

8.4. Hak-hak istimewa orang-orang Melayu

9. Kandungan penting

9.1. Senarai persekutuan: Hal ewal luar negeri, keselamatan dalam negeri, undang-undang dan acara sivil jenayah

9.2. Senarai Bersama: Perlindungan bagi binatang liar dan burung liar, perangan bandar dan kampung, dan biasiswa

9.3. Senarai Negeri: Hari kelepasan negeri, jentera kerajaan negeri, dan hukum syarak serta undang-undang diri dan keluarga orang islam

10. Peranan unsur tradisi

10.1. Sebagai alat menstabilkan negara

10.2. Mengekalkan kekuasaan orang Melayu dan msyarakat bumuputra