karierni E-portfelj

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
karierni E-portfelj by Mind Map: karierni E-portfelj

1. spletna stran posameznika

1.1. vnaša in kontrolira lastnik

1.1.1. pove, kaj je javno in kaj zasebno

1.1.2. določi, kdo lahko gleda ali evalvira

1.2. omogoča vključevanje v zbir portfeljev

1.2.1. vseh dijakov, študentov

1.2.2. vseh zaposlenih

2. stuktura

2.1. strukturirano-linearno

2.2. hipertekst, wiki način

2.3. tagi, kjučne besede

2.4. ključne kompetence

2.4.1. komuniciranje v maternem jeziku

2.4.2. komuniciranje v tujem jeziku

2.4.3. računalniška pismenost

2.4.4. medosebne in družbene kompetence

2.4.5. Matematična pismenost in kompetence v znanosti in tehnologiji

2.4.6. znati se učiti

2.4.7. podjetništvo

2.4.8. Kulturne kompetence (poznavanje, zanimanje, lastno kreativno izražanje)

2.5. organizirati inf. v portfoliju tako, da predstavljajo novo znanje

2.6. možnost povezave z obstoječimi strukturami

2.6.1. upravljanje znanja v podjetju

2.6.2. spletne skupnosti

2.7. možnost povabiti k sodelovanju ostale

2.7.1. reference

2.7.2. priporočila

2.8. avtomatizacija spoznanj

2.8.1. iskanje povezav

2.8.2. avtomatsko oblikovanje strukture

2.9. javnost / zasebnost

2.9.1. uporabnik določa

2.9.2. celota in deli

2.9.3. dostopnost za konkretne posameznike

3. dojemanje uporabnika

3.1. zabavno

3.2. daje nova spoznanja

3.3. enostavno

3.4. dinamično

3.5. prilagodljivo

3.6. poosebljeno

4. NAMEN

4.1. samoodkrivanje

4.1.1. znanja

4.1.2. veščin

4.1.3. kompetenc

4.1.4. vprašanja

4.1.4.1. kje si uporabil?

4.1.4.2. Kaj si se naučil ob uporabi?

4.1.4.3. Kaj manjka?

4.2. predstavitev - beleženje znanja, veščin in kompetenc

4.2.1. faktografsko znanje

4.2.2. vedeti kje - znanje o mojih sposobnostih iskanja

4.2.3. vedti kako - veščine

4.2.4. znati biti

4.2.5. znanje o transformiranju

4.2.5.1. prilagjanje

4.2.5.2. kombiniranje

4.2.5.3. inoviranje

4.3. mapa za potrdila, priporočila, izdelke

4.4. karierni zemljevid

4.4.1. kje sem

4.4.2. kam lahko grem

4.5. nevidno znanje narediti vidno

4.5.1. zase

4.5.2. za druge

4.6. kaže lepoto pograjine - 'bogastvo' imetnika

5. vsebina

5.1. povzetek kariere in kariernih ciljev

5.2. življenjepis

5.3. veščine in sposobnosti

5.4. dosežki

5.5. vzorci - dokazi dela

5.6. raziskave, publikacije, poročila

5.7. pirčevanja, priporočila

5.8. nagrade

5.9. diplome, licence, potrdila

5.9.1. opisi tečajev, licenc

5.10. aktivnosti profesionalnaga razvoje

5.10.1. članstvo v profesionalnih združenjih

5.10.2. udeležba na konferencah

5.10.3. ostale dejavnosti

5.11. prostovoljne dejavnosti

5.11.1. opisi aktivnosti

5.11.2. poudarek na povezanih s kariero

5.12. Vrednotenje osebnih izkušenj

5.12.1. osebna izkušnja, v kateri sem se največ naučil in kaj

5.12.2. pomembne delovne izkušnje iz katerih sem se največ naučil in kaj

5.12.3. moje nabolj zadovoljujoča vloga oz položaj in zakaj

5.12.4. moje najmanj zadovoljujoča vloga oz položaj in zakaj

5.12.5. šibke strani, ki jih prepoznavam pri sebi

5.12.6. močne strani, ki jih prepoznavam pri sebe

5.13. lista ljudi, ki lahko potrdijo reference

6. kaj je

6.1. Popolna slika, kdo je posameznik

6.2. orodje razvoja lastne kariere

7. vodilo

7.1. Omnia mea mecum PORTAM

7.2. Vse svoje nosim s sabo

7.3. Kaj vse nosiš s sabo?

8. vidik šole

8.1. Kako lahko študent prikaže veščine in znanja, ki jih je osvojil

8.2. kako naj šola organizira sistem, da bo študen lahko prikazal pridobljene veščine in znanja

9. Oblika

9.1. personalizirana prva stran

9.1.1. osnovni podatki

9.1.2. stvari, ki jih želi posameznik izpostaviti

9.1.3. kazalo

9.1.4. ključne besede