Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

karierni E-portfelj by Mind Map: karierni E-portfelj
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

karierni E-portfelj

spletna stran posameznika

vnaša in kontrolira lastnik

pove, kaj je javno in kaj zasebno

določi, kdo lahko gleda ali evalvira

omogoča vključevanje v zbir portfeljev

vseh dijakov, študentov

vseh zaposlenih

stuktura

strukturirano-linearno

hipertekst, wiki način

tagi, kjučne besede

ključne kompetence

komuniciranje v maternem jeziku

komuniciranje v tujem jeziku

računalniška pismenost

medosebne in družbene kompetence

Matematična pismenost in kompetence v znanosti in tehnologiji

znati se učiti

podjetništvo

Kulturne kompetence (poznavanje, zanimanje, lastno kreativno izražanje)

organizirati inf. v portfoliju tako, da predstavljajo novo znanje

možnost povezave z obstoječimi strukturami

upravljanje znanja v podjetju

spletne skupnosti

možnost povabiti k sodelovanju ostale

reference

priporočila

avtomatizacija spoznanj

iskanje povezav

avtomatsko oblikovanje strukture

javnost / zasebnost

uporabnik določa

celota in deli

dostopnost za konkretne posameznike

dojemanje uporabnika

zabavno

daje nova spoznanja

enostavno

dinamično

prilagodljivo

poosebljeno

NAMEN

samoodkrivanje

znanja

veščin

kompetenc

vprašanja, kje si uporabil?, Kaj si se naučil ob uporabi?, Kaj manjka?

predstavitev - beleženje znanja, veščin in kompetenc

faktografsko znanje

vedeti kje - znanje o mojih sposobnostih iskanja

vedti kako - veščine

znati biti

znanje o transformiranju, prilagjanje, kombiniranje, inoviranje

mapa za potrdila, priporočila, izdelke

karierni zemljevid

kje sem

kam lahko grem

nevidno znanje narediti vidno

zase

za druge

kaže lepoto pograjine - 'bogastvo' imetnika

vsebina

povzetek kariere in kariernih ciljev

življenjepis

veščine in sposobnosti

dosežki

vzorci - dokazi dela

raziskave, publikacije, poročila

pirčevanja, priporočila

nagrade

diplome, licence, potrdila

opisi tečajev, licenc

aktivnosti profesionalnaga razvoje

članstvo v profesionalnih združenjih

udeležba na konferencah

ostale dejavnosti

prostovoljne dejavnosti

opisi aktivnosti

poudarek na povezanih s kariero

Vrednotenje osebnih izkušenj

osebna izkušnja, v kateri sem se največ naučil in kaj

pomembne delovne izkušnje iz katerih sem se največ naučil in kaj

moje nabolj zadovoljujoča vloga oz položaj in zakaj

moje najmanj zadovoljujoča vloga oz položaj in zakaj

šibke strani, ki jih prepoznavam pri sebi

močne strani, ki jih prepoznavam pri sebe

lista ljudi, ki lahko potrdijo reference

kaj je

Popolna slika, kdo je posameznik

orodje razvoja lastne kariere

vodilo

Omnia mea mecum PORTAM

Vse svoje nosim s sabo

Kaj vse nosiš s sabo?

vidik šole

Kako lahko študent prikaže veščine in znanja, ki jih je osvojil

kako naj šola organizira sistem, da bo študen lahko prikazal pridobljene veščine in znanja

Oblika

personalizirana prva stran

osnovni podatki

stvari, ki jih želi posameznik izpostaviti

kazalo

ključne besede