DIGITÁLNÍ PROPAST

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DIGITÁLNÍ PROPAST by Mind Map: DIGITÁLNÍ PROPAST

1. Nerovnosti v přístupu

1.1. Sociální nerovnosti

1.1.1. Příjem

1.1.2. Vzdělání

1.1.3. Majetek

1.2. Geografické nerovnosti

1.2.1. Rozvojové státy

1.2.2. Vyspělé státy

1.2.3. Lokální nerovnosti

1.2.3.1. Venkov

1.2.3.2. Město

1.3. Politická geografie

1.3.1. Totalitní státy

1.3.2. Demokratické státy

1.4. Genderové nerovnosti

1.5. Věkové nerovnosti

1.6. Etnické nerovnosti

2. Vědecký výzkum

2.1. Výzkumné otázky

2.1.1. Liší se růst využití ICT podle věku?

2.1.2. Z jakého důvodu lidé nevyužívají internet?

2.1.3. Má cena připojení k internetu vliv na přístup k informacím?

2.2. Autoři

2.2.1. Paul Attwell

2.2.1.1. Sekundární digitální propast

2.2.2. Jan van Dijk

2.2.2.1. Síťová společnost

2.2.2.2. The general digital divide model

2.2.3. Alexander van Deursen

2.2.3.1. Digital inequality

2.2.4. Pippa Norris

3. ICT

3.1. Komunikační technologie

3.1.1. Počítače

3.1.2. Mobilní telefony

3.1.3. Televize

3.1.4. Rádio

3.1.5. Internet

3.1.5.1. Sociální média

3.1.5.2. Wi-Fi

3.1.5.3. Zpravodajství

3.2. Telekomunikační infrastruktura

3.2.1. Serverovny

3.2.2. Rozvoj digitálních systémů

3.2.3. Rozvojové plány

3.2.3.1. The 5G Action Plan (EU)

3.2.3.2. The National Broadband Plan (USA)

3.2.4. Rozdíly v internetovém pokrytí

4. Dělení

4.1. Primární digitální propast

4.1.1. Lidé, kteří mají přístup k ICT

4.1.2. Lidé, kteří nemají přístup k ICT

4.2. Sekundární digitální propast

4.2.1. Informační gramotnost uživatelů

4.2.2. Počítačová gramotnost uživatelů