TEKKE VE TASAVVUF EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEKKE VE TASAVVUF EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ by Mind Map: TEKKE VE TASAVVUF EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ

1. İlahi

1.1. Konula din ve çeşitli insanlardır.Allaha yalvarma ve onu övme vardır.7'li 8'li hece ölçüsü ile yazılır.İlahiler 3 ile 7 dörtlükten oluşur.

2. Nefes

2.1. Bektaşi tarikatına ait tekke şairlerin kendi tarıkatlarının düşüncelerini yaymak için söyledikleri şiirlerdir.

3. Devriye

3.1. Vezin, şekil ve kafiye bakımından ilahiye benzer.Devriyede insanların Allahtan gelip yine Allah'a gideceği konusunu işler.

4. Nutuk

4.1. Şekil yönüyle koşmaya benzer. Tarikate yeni irenlere, mürşitlerin bilgi toplayıcılara bilgi verdiğim şiirlerdir

5. Şathiye

5.1. Nefes bir çeşittir.Tanrı ile konuşur ve şakalaşırcasına yazar şiirlerdir.

6. Deme

6.1. Alevîlerin, tasavvufî görüşlere uygun söyledikleri dini törenlerde uygun şiirlerdir. Genellikle 8'li hece ölçüsüyle yazılan demeler saz eşliğinde kendine özgü bir makamla söylenir.