7 Bước Lập Kế Hoạch Hiệu Quả

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
7 Bước Lập Kế Hoạch Hiệu Quả by Mind Map: 7 Bước Lập Kế Hoạch Hiệu Quả

1. 5. Thời gian thực hiện

1.1. Lập thời gian biểu rõ ràng

1.2. Xác định mục tiêu cho từng giai đoạn nhỏ

1.3. Cam kết thực hiện

2. 6. Kế hoạch thực hiện

2.1. Phải có kế hoạch để thực hiện kế hoạch của mình

2.2. Tạo ko khí cho kế hoạch

2.3. Có được sự đồng tình, muốn làm việc & giúp đỡ của mọi người

3. 7. Kế hoạch theo dõi & kiểm tra

3.1. Theo dõi & theo sát kế hoạch cho đến khi có kết quả

3.2. Nếu bạn không kiểm tra những gì bạn mong đợi, thì bạn đừng hy vọng nó sẽ diễn ra như mong đợi của mình.

4. 1. Thu Thập Dữ Kiện Thực Tế

4.1. Dữ kiện ko phải là phỏng đoán

4.2. Dữ kiện là số liệu, là hữu hình

4.3. Có dữ kiện mới có thể xác địn mục tiêu

5. 3. Làm thế nào để thực hiện

5.1. Quyết định cách thực hiện nó

5.2. Bạn không phải là người phải tìm ra cách để thực hiện.

5.3. Để nhân viên tự đề xuất ý kiến, giải pháp=> nv quyết tâm hơn

6. 4. Nhân sự (Ai làm?)

6.1. Ko chọn người quá giỏi so với dự án=>ko có thách thức=> buồn tẻ=> ko ra kq tốt nhất

6.2. Chọn người kĩ năng vừa phải, ko cao so với dự án=> có thách thức=> cố gắng

7. 2. Xác Lập Mục Tiêu

7.1. Xác lập phạm vi

7.1.1. Dài hạn (trung bình 2 năm)

7.1.2. Tức Thời

7.1.3. Ngắn Hạn

7.2. Đặt được mục tiêu trên cơ sở hàng ngày, hàng tuần thì sẽ tự tạo động lực tốt hơn, và phấn khích hơn với việc đi đến cùng mục tiêu mà mình đang hướng đến.