Lập kế hoạch và thực thi kế hoạch

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lập kế hoạch và thực thi kế hoạch by Mind Map: Lập kế hoạch và thực thi kế hoạch

1. Thực Thi kế hoạch

1.1. Bám sát bản kế hoạch , tập trung thực hiện để hoàn thành từng mục tiêu đã đề ra.

1.2. Theo sát quá trình thực hiện kế hoạch, và linh hoạt trong xử lý khi có các dữ kiện phát sinh

1.3. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, đánh giá mức độ hoàn thành...

1.4. Đặt niềm tin vào kế hoạch và quyết tâm đến cùng để thực hiện nó.

2. Những nguyên nhân dẫn đến không thực thi được kế hoạch

2.1. Không có những phương án dự phòng cho trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch

2.2. Trong quá trình thực thi kế hoạch có phát sinh rủi ro dẫn đến thâm hụt về tài chính dẫn đến không kiểm soát được về tài chính

2.3. Không có các bước kiềm tra quá trình thực kiện kế hoạch kịp thời và sát sao.

2.4. Thực thi kế hoạch không theo sát với kế hoạch đã đề ra.

2.5. Đội ngũ nhân viên không được đào tạo đầy đủ kỹ năng và khả năng để thực hiện kế hoạch

2.6. Một kế hoạch kinh doanh thường được lập ra bởi một leader. Người leader có thề hiểu rất rõ về bản kế hoạch này nhưng nó lại không được triển khai một cách rõ ràng và đồng bộ đến những người thực hiện nó ( cấp dưới, nhân viên...)

2.7. Không có niềm tin tuyệt đối vào kế hoạch. Không quyết tâm thực hiện kế hoạch để cùng. Gặp khó khăn trở ngại => nản=> bỏ cuộc.

3. Lập kế hoạch( gồm 7 bước quan trọng)

3.1. Bước 1: Lập dữ kiện, tìm hiểu dữ kiện( Dữ kiện không phải là phỏng đoán, dữ kiện là số liệu, có số liệu mới có mục tiêu).

3.2. Bước 2 : Xác định và xác lập mục đích mục tiêu.

3.2.1. Mục tiêu dài hạn

3.2.2. Tức thời

3.2.3. Ngắn hạn

3.3. Bước 3 : Thực hiện kế hoạch như thế nào?

3.3.1. Khuyến khích người khác quan tâm tới kế hoạch của mình, hãy để họ tự đưa ra ý kiến và sau đó họ tự tham gia vào quá trình hoạch định và họ sẽ có quyết tâm hơn với nó để đưa nó thành hiện thực

3.4. Bước 4 : Ai sẽ tham gia- Tìm người phù hợp để trao quyền thực hiện công việc,

3.4.1. Giao công việc cho một người có kỹ năng, tài năng và khả năng hợp lý nhưng không cao hơn tầm dự án là tạo ra thử thách cho họ và khi người ta được thử thách họ sẽ làm việc với phong độ cao nhất

3.4.2. không tìm người quá giỏi so với dự án dẫn đến buồn tẻ, không tạo ra thách thức = > không có được kết quả tốt nhất.

3.5. Bước 5: lập thời gian biểu cụ thể

3.5.1. Khi nào làm việc gì, xác định mục tiêu trong từng giai đoạn.

3.5.2. Cam kết thực hiện nó

3.6. Bước 6: Kế hoạch hoạch thực hiện các kế hoạch.

3.6.1. Hãy tạo chút không khí cho kế hoạch, làm sao để mọi người đồng tình với kế hoạch của mình, sẵn sàng làm việc và giúp đỡ mình

3.7. Bước 7 : Lập kế hoạch theo dõi, theo sát và kiểm tra sát sao quá trình thực hiện kế hoạch