Розкладання многочленів на множники

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Розкладання многочленів на множники by Mind Map: Розкладання  многочленів на  множники

1. Способом групування

2. Вінесенням спільного множника за дужки

3. Застосування різних способів розкладання на множники

4. Використання

5. Розв'язування рівнянь

6. Доведення подільностей

7. Нерівномірне

8. За формулами скороченого множення

9. Обчислення значень виразів

10. Рівномірне