Розкладання многочленів на множники

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Розкладання многочленів на множники by Mind Map: Розкладання  многочленів на  множники

1. Способом групування

2. За формулами скороченого множення

3. Винесенням спільного множника за дужки

4. Застосування різних способів розкладання на множники

5. Використання

6. Обчислення значень виразів

7. Розв'язування рівнянь

8. Доведення подільностей

9. Рівномірне

10. Нерівномірне