Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

plovoucí domy by Mind Map: plovoucí domy
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

plovoucí domy

Hatelier LS 2011

technologie

založení

pontony

piloty

TZB

přípojky, mobilní, občasné

zásobníky, pitná voda, šedá voda, splašky

energie, PV panely, baterie, vodní generátor, větrný generátor

vhodná stanoviště

Pražská Vltava

Potenciální stanoviště, Troja

Stávající stanoviště (hausbóty), Císařská louka, Podolí, Holešovice, Libeň

Zatopené lomy

přednosti/výhody

není třeba pozemek

neplatí stavební normy, OTP

může se otáčet za sluncem?

vyšší pasivní solární zisky a lépe využitelné PV

dostupnost centra města

mobilita

nižší cena (o pozemek, základy)

self PR

využití nevyužitých prostor

nižší hladina hluku

reaguje na kolísání hladiny

bydlet na vodě je krásné

zhuštění

atraktivita

spojení dvou částí města

slabiny/problémy/hrozby

vyšší povětrnostní expozice

omezení váhy a výšky (hloubka řeky)

zamrzání řeky v zimním období

omezené množství a kapacita "kotvišť"

parkování?

riziko povodně

říční proud

náchylnost ke getoizaci

závislost na techonlogiích (sítě)

psychické nároky na obyvatele - strach

doprava (souš/dům)

typologie

stacionární domy

domy na vodě spojené se zemí

plovoucí domy

rezidenční

komerční

plovoucí mobilní domy

plovoucí dům jako nafukovací záchranný člun

smíšená funkce

doprava

instituce