Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

plovoucí domy by Mind Map: plovoucí domy
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

plovoucí domy

Hatelier LS 2011

technologie

založení

TZB

vhodná stanoviště

Pražská Vltava

Zatopené lomy

přednosti/výhody

není třeba pozemek

neplatí stavební normy, OTP

může se otáčet za sluncem?

vyšší pasivní solární zisky a lépe využitelné PV

dostupnost centra města

mobilita

nižší cena (o pozemek, základy)

self PR

využití nevyužitých prostor

nižší hladina hluku

reaguje na kolísání hladiny

bydlet na vodě je krásné

zhuštění

atraktivita

spojení dvou částí města

slabiny/problémy/hrozby

vyšší povětrnostní expozice

omezení váhy a výšky (hloubka řeky)

zamrzání řeky v zimním období

omezené množství a kapacita "kotvišť"

parkování?

riziko povodně

říční proud

náchylnost ke getoizaci

závislost na techonlogiích (sítě)

psychické nároky na obyvatele - strach

doprava (souš/dům)

typologie

stacionární domy

plovoucí domy

plovoucí mobilní domy