plovoucí domy

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
plovoucí domy by Mind Map: plovoucí domy

1. technologie

1.1. založení

1.1.1. pontony

1.1.2. piloty

1.2. TZB

1.2.1. přípojky

1.2.1.1. mobilní

1.2.1.2. občasné

1.2.2. zásobníky

1.2.2.1. pitná voda

1.2.2.2. šedá voda

1.2.2.3. splašky

1.2.3. energie

1.2.3.1. PV panely

1.2.3.2. baterie

1.2.3.3. vodní generátor

1.2.3.4. větrný generátor

2. vhodná stanoviště

2.1. Pražská Vltava

2.1.1. Potenciální stanoviště

2.1.1.1. Troja

2.1.2. Stávající stanoviště (hausbóty)

2.1.2.1. Císařská louka

2.1.2.2. Podolí

2.1.2.3. Holešovice

2.1.2.4. Libeň

2.2. Zatopené lomy

3. přednosti/výhody

3.1. není třeba pozemek

3.2. neplatí stavební normy, OTP

3.3. může se otáčet za sluncem?

3.4. dostupnost centra města

3.5. mobilita

3.6. nižší cena (o pozemek, základy)

3.7. self PR

3.8. využití nevyužitých prostor

3.9. nižší hladina hluku

3.10. reaguje na kolísání hladiny

3.11. bydlet na vodě je krásné

3.12. zhuštění

3.13. atraktivita

3.14. spojení dvou částí města

4. slabiny/problémy/hrozby

4.1. vyšší povětrnostní expozice

4.2. omezení váhy a výšky (hloubka řeky)

4.3. zamrzání řeky v zimním období

4.4. omezené množství a kapacita "kotvišť"

4.5. parkování?

4.6. riziko povodně

4.7. říční proud

4.8. náchylnost ke getoizaci

4.9. závislost na techonlogiích (sítě)

4.10. psychické nároky na obyvatele - strach

4.11. doprava (souš/dům)

5. typologie

5.1. stacionární domy

5.1.1. domy na vodě spojené se zemí

5.2. plovoucí domy

5.2.1. rezidenční

5.2.2. komerční

5.3. plovoucí mobilní domy

5.3.1. plovoucí dům jako nafukovací záchranný člun

5.3.2. smíšená funkce

5.3.3. doprava

5.3.4. instituce