COMBINISME Integraal architectonisch denken van stad tot stoel

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
COMBINISME Integraal architectonisch denken van stad tot stoel by Mind Map: COMBINISME Integraal architectonisch denken van stad tot stoel

1. by Max Visser

2. Architectuur

2.1. architectuur

2.1.1. inspirerende plusoplossing i.p.v. standaardoplossing?

2.1.2. integraal architectonisch en innvatief denken benut?

2.1.3. voorbeeldproject?

2.1.4. iconisch project?

2.1.5. futuristisch ontwerp?

2.1.6. bijzonder duurzaam project?

2.1.7. experimenteel project?

2.2. bouwkunde

2.2.1. nieuwe bouwtechnieken?

2.2.2. nieuwe bouwmethoden?

2.2.3. nieuwe bouwmaterialen?

2.3. conceptmanagement

2.3.1. nieuw stadsconcept?

2.3.2. nieuw gebouwconcept?

2.3.3. nieuw interieurconcept?

2.4. constructieleer

2.4.1. nieuwe constructiemethode?

2.4.2. constructie demontabel?

2.4.3. construcie uitbreidbaar?

2.4.4. constructie inkrimpbaar?

2.5. design

2.5.1. aandacht voor industriëel design?

2.5.2. aandacht voor meubeldesign?

2.5.3. aandacht voor interieurdesign?

2.6. elektrotechniek

2.6.1. nieuwe technieken toegepast?

2.6.2. LED-verlichting?

2.6.3. domotica?

2.6.4. slimme duurzame toepassingen?

2.7. engineering

2.7.1. veilig functioneel ontwerp?

2.7.2. ook in uitvoeringsfase?

2.7.3. technisch goed doordacht ontwerp?

2.7.4. akoestiek, verlichting, ventilatie, veiligheidsvoorschriften, liften, etc. goed uitgezocht m.b.v. specialisten?

2.8. futurologie

2.8.1. is ontwerp futuristisch?

2.8.2. sluit aan op mogelijke toekomstige ontwikkelingen?

2.8.3. rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen?

2.8.4. toepassing robots / drones?

2.9. geologie

2.9.1. past ontwerp goed bij bodemgesteldheid?

2.9.2. schone grond?

2.9.3. schoon water?

2.9.4. integraal ontwerp water-land?

2.10. geschiedenis

2.10.1. historie plek/gebouw goed onderzocht?

2.10.2. aspecten uit lokale geschiedenis opgepakt?

2.10.3. ingespeeld op Henius Loci - DNA van de plek?

2.11. industrieel ontwerp

2.11.1. industrieel design maakt actief onderdeel uit van het project?

2.12. innovatiekunde

2.12.1. is ontwerp innovatief?

2.12.2. voegt het nieuws toe aan bestaande?

2.12.3. technische / sociale innovatie

2.12.4. samenwerking met ontdekkers / uitvinders?

2.12.5. samenwerking met innovatieve MKB'ers?

2.13. interieurarchitectuur

2.13.1. aandacht voor design van interieur?

2.13.2. flexibel ruimtegebruik mogelijk?

2.13.3. uitstraling / branding / imago?

2.13.4. onderhoudsvriendelijk?

2.13.5. flexibel indeelbare ruimten?

2.13.6. flexwerken?

2.13.7. dubbel en medegebruik door anderen?

2.14. installatiekunde

2.14.1. installatieplannen electra, warmte, veiligheid, data, etc. zijn duurzaam, innovatief en op elkaar afgestemd?

2.14.2. toepassing nieuwe technieken?

2.14.3. LED-verlichting?

2.14.4. domotica?

2.14.5. op afstand regelbare verwarming / verlichting?

2.14.6. slimme deuren (toekomst)?

2.15. kleurenkunde

2.15.1. is geëxperimenteerd met kleuren binnen en buiten?

2.15.2. kleuren benut voor bewegwijzering?

2.15.3. rekening gehouden met psychologische werking van kleuren?

2.16. materiaalkunde

2.16.1. toepassing nieuwe materialen?

2.16.2. materialen zijn sterk, duurzaam, niet te glad of te grof (onderhoud en gebruik)?

2.17. mijnbouwkunde

2.17.1. ondergrondse oplossingen?

2.18. natuurkunde

2.18.1. speelt ontwerp goed in op natuurkrachten (wind, sneeuw, hagelstenen, storm, aardbeving, orkanen, overstromingen etc.)

2.18.2. is ontwerp bestand tegen deze krachten?

2.19. planologie

2.19.1. is sprake van een flexibel, uitbreidbaar, aanpasbaar, inkrimpbaar ontwerp i.v.m. toekomstige veranderingen?

2.19.2. multifunctioneel ontwerp?

2.19.3. duidelijke planning met ijkmomenten?

2.19.4. snelle planning of 'normale' planning?

2.19.5. spanningsveld met juridische trajecten in kaart?

2.19.6. bestemmingsplan, structuurplan, welstandsplan, etc. in beeld?

2.20. scheepvaart

2.20.1. verwijst het ontwerp bewust naar elementen in de scheepvaart?

2.20.2. Stroomlijning, beweging, snelheid, evenwicht, drijfvermogen?

2.21. radiologie

2.21.1. spelen onzichtbare uv-straling, aardstraling en magnetische straling, straling van hoogmasten een rol in het ontwerp?

2.22. ruimtevaartkunde

2.22.1. gebruikt het ontwerp gebruikt elementen uit de luchtvaart en ruimtevaart?

2.22.2. stroomlijning, snelheid, vechten met de zwaartekracht?

2.22.3. gebouw als zeppelin of ruimteschip?

2.22.4. aerodynamisch ontwerp?

2.22.5. windgevoeligheid?

2.22.6. windproef nodig in laboratorium?

2.23. werktuigbouwkunde

2.23.1. werktuigbouwkundige installaties in het ontwerp? (b.v. lift, glazenwassersinstallatie, sprinklerinstallatie, brandblusinstallatie, etc.?

2.24. wetenschapstechnologie

2.24.1. toepassing van nieuwe technieken, zoals robots, drones, apps op de mobiele telefoon?

2.25. wiskunde

2.25.1. ontwerpen met hulp van wiskundige modellen, patronen, of modules?

3. Stedenbouw, civiele techniek & landschapsarchtectuur

3.1. civiele techniek

3.1.1. zijn civiele ‘kunstwerken’ ontworpen als onderdeel van integraal ruimtekunstplan?

3.1.2. eenheid en samenhang van ‘kunstwerken’ en ‘bouwkunst’?

3.1.3. bruggen, wegen, waterwegen, gebouwen, landschap, gaan relatie aan?

3.1.4. slimme groen-blauwe stad, slimme wegen als uitgangspunt?

3.2. landschaps- en tuinarchitectuur

3.2.1. aandacht voor groene inrichting, binnen en buiten?

3.2.2. ook toepassing van water in interieur?

3.3. stedenbouw

3.3.1. sprake van nieuwe stedenbouwkundige structuren of ingrepen die recht doen aan thema ‘smart city’?

3.3.2. toepassing van ict-data-mining technieken?

3.3.3. slimme wegen, slimme lantaarnpalen e.d.?

3.4. transportkunde en mobiliteit

3.4.1. zijn vervoersbewegingen helder in beeld gebracht?

3.4.2. toepassing van nieuwe vormen van mobiliteit, zoals skybus, buurtbus of waterbus?

3.4.3. kan gebruik worden gemaakt van greencars, waardoor parkeernorm naar beneden kan?

3.4.4. op gebouwniveau: duurzame HIGH TECH transportbanden en liften toegepast?

4. Geest & lichaam

4.1. feng shui

4.1.1. is gebouw in harmonie met de omgeving?

4.1.2. harmonie interieur - exterieur?

4.1.3. elementen van disharmonie of disfunctioneren?

4.1.4. ontwerp gaat conflict aan met omgeving door afwijkende hoogte, vormgeving, materiaalgebruik, of kleur, of is juist in harmonie met omgeving?

4.2. filosofie

4.2.1. gedacht aan aspecten van wellbeing, zingeving, zintuigelijkheid? (Is er sprake van een nieuwe ontwerpfilosofie?)

4.2.2. nieuw innovatief gedachtengoed?

4.2.3. spiritueel ontwerp?

4.3. kunst

4.3.1. toepassing kunst in ontwerp?

4.3.2. buitenkunst en binnenkunst?

4.3.3. kunstzinnige oplossingen?

4.3.4. bloemsierkunst?

4.3.5. muurkunst?

4.3.6. video-kunst?

4.3.7. gebouw als kunstobject?

4.3.8. gebouw of gebouwdelen als een functieloze follie?

4.4. taalwetenschappen

4.4.1. architectuur in beeld én woord?

4.4.2. uitleg van achterliggende ontwerpfilosofie in duidelijk taal?

4.5. letterkunde en literatuur

4.5.1. hiërogliefen- of letteren kunst benut in het ontwerp?

4.5.2. nagedacht over typologie toegepaste letters in ontwerp (gevelreclame, bewegwijzering)?

4.5.3. heeft het ontwerp een poëtische zeggingskracht?

4.6. logica

4.6.1. zit het ontwerp logisch in elkaar?

4.6.2. geen inconsistenties of onlogische ontwerpoplossingen?

4.6.3. vraag is űberhaupt of ontwerp 100% logisch in elkaar moet zitten?

4.7. muziekwetenschappen

4.7.1. speelt muziek een rol in het ontwerp?

4.7.2. direct (muziek te beluisteren) of indirect (metafoor van toonladders, ritme, etc.)

4.8. neurologie

4.8.1. wordt de geest positief geprikkeld met het ontwerp?

4.8.2. neurologische denk- en creativiteits-modellen toepasbaar in ontwerpproces?

4.8.3. prikkelarm ontwerpen kan ook een optie zijn.

4.8.4. wat doet een gebouw met je?

4.9. psychiatrie

4.9.1. is sprake van harmonieus ontwerp, of wordt bewust gestreefd naar ‘disharmonie’ en ‘onbalans’?

4.9.2. waaruit bestaat dit dan?

4.9.3. wordt qua ontwerpgedachten buiten ‘normale’ kaders getreden?

4.9.4. voordelen en nadelen?

4.9.5. is sprake positief van ‘te gek ontwerp’?

4.10. psychologie

4.10.1. is het ontwerp zintuigelijk en spreekt het de diverse zintuigen aan, niet alleen het oog?

4.10.2. aandacht voor omgevingspsychologie?

4.11. religie en theologie

4.11.1. voegt het ontwerp iets toe aan nieuwe ‘zingeving’?

4.11.2. in de geschiedenis was vaak sprake van een ‘goddelijk ‘ ontwerp. In onze tijd ligt de koppeling van architectuur aan religie minder voor de hand.

4.12. semiotiek (betekenisleer)

4.12.1. heeft ontwerp betekenis en meerwaarde?

4.12.2. in welk opzicht?

4.12.3. kan het fungeren als voorbeeldproject?

4.13. sexuologie

4.13.1. gebouwen als lustobjecten?

4.13.2. Een erotiserende werking van ontwerpen door toepassing van mannelijke of vrouwelijke vormen kan niet ontkend worden. Maar op een directe zichtbare wijze toegepast leidt het vaak tot banale platvloerse ontwerpen. Op een slimme verdekte of verborgen manier toegepast kan het tot mooie architectuur leiden, zoals in het werk van de Brazilaanse architect Oscar Niemeijer.

4.14. sterrenkunde

4.14.1. valt min of meer buiten de kaders van de reguliere architectuur, of niet (kijk naar de Egyptische piramiden die verwezen naar de sterren?)

4.14.2. sommige futurulogen geloven in toekomstige woongemeenschappen op aarde.

5. Esthetiek & ethiek

5.1. esthetica

5.1.1. sprake van ‘mooi’ ontwerp?

5.1.2. spraakmakend ontwerp?

5.1.3. eeuwige schoonheid?

5.1.4. tijdelijke schoonheid?

5.1.5. aura?

5.2. ethiek

5.2.1. is er sprake van een ‘goed’ ontwerp?

5.2.2. geen uitbuiting van mensen, natuur, dieren?

5.2.3. geen winstbejag?

5.2.4. bevordering gevoel van levensgeluk en bestaansgeluk: wellbeing?

5.3. metafysica

5.3.1. is er een grotere kosmologische gedachte?

5.3.2. gebouw als onderdeel van de kosmos?

6. Communicatie & management

6.1. communicatiewetenschappen

6.1.1. communicatiekaart & plan gemaakt met alle stakeholders?

6.1.2. inspraak?

6.1.3. meebeslissen i.p.v. alleen meepraten?

6.1.4. co-creatie?

6.1.5. kracht van burgers en ondernemers in omgeving benut?

6.1.6. kunnen omstanders hun ideeën kwijt via b.v. een digitale website?

6.1.7. inspraak & Info markten?

6.1.8. events?

6.1.9. nieuwsbrieven?

6.1.10. Facebook, twitter?

6.1.11. fysiek adres voor klachten en tips?

6.1.12. start-up bijeenkomst?

6.1.13. openingsfeest?

6.2. de menskant

6.2.1. voldoende aandacht voor menselijke factor in samenwerking?

6.2.2. worden aanwezige talenten benut?

6.2.3. zit iedereen op 1 lijn?

6.2.4. samenwerkingscontracten goed geregeld?

6.2.5. vast team of wisselend team?

6.3. informatiekunde

6.3.1. alle relevante project-informatie op tafel?

6.3.2. geen verborgen info of agenda’s?

6.3.3. alle bestaande onderzoeksrapporten beschikbaar gesteld voor de teamleden?

6.3.4. project website met elkaar gaan maken?

6.3.5. brochure met info over projecten en teamleden gaan maken?

6.3.6. presentatieboekje gemaakt na afloop project?

6.4. informatietechnologie

6.4.1. nieuwe tools gebruikt op gebied van ict, dataverwerking?

6.4.2. BIM?

6.4.3. Slimme steden, slimme gebouwen, slimme ... Smart?

6.5. kwaliteitsmanagement

6.5.1. aandacht voor kwaliteit van gekozen producten, technieken?

6.5.2. goede garanties en onderhoudscontracten?

6.5.3. service-afspraken?

6.6. mediakunde

6.6.1. wordt gebuik gemaakt van sociale media bij het ontwerp?

6.6.2. nieuwe tools gebruikt?

6.6.3. website?

6.6.4. nieuwsbrieven?

6.6.5. infomarkt?

6.6.6. communicatieplan gemaakt?

6.7. organisatiewetenschappen

6.7.1. doortimmerd organisatieschema waarin duidelijk wordt wie wat doet en wanneer?

6.7.2. besluitvormingsprocessen helder in beeld?

6.7.3. is het ontwerp(kern)team niet te groot (maximaal 5 - 6 leden)?

7. Financien, sociaal-economie, marketing & politiek

7.1. asset management

7.1.1. ontwerp levensvatbaar en goed te exploiteren?

7.1.2. aandacht voor life cycle kosten inclusief kosten onderhoud en beheer?

7.2. economie

7.2.1. ontwerp stimulans voor locale economie? (circulaire economie benut door hergebruik, recycling, upcycling?).

7.3. facilitair management

7.3.1. gebouw goed schoon te houden en goed te beheren?

7.3.2. geen onveilige plekken?

7.3.3. functioneel schema zit goed in elkaar?

7.3.4. geen functie- of privacy conflicten?

7.3.5. dubbel gebruik?

7.3.6. open concept (identiek aan ‘Brede School gedachte’)?

7.4. financieel risicomanagement

7.4.1. alle kosten en opbrengsten goed in beeld?

7.4.2. geen wishful thinking?

7.4.3. alle risico’s in beeld?

7.4.4. maatregel om risico’s te beheersen en in te dammen?

7.4.5. afspraken goed vastgelegd in overeenkomsten en contracten?

7.5. handelskunde

7.5.1. stimuleert het ontwerp de locale economie en handel?

7.5.2. gedacht aan alternatieve vormen van financiering?

7.5.3. crowd-funding en crowd-sourcing?

7.5.4. boodschap en vervoer services?

7.5.5. service architectuur?

7.5.6. leasen van gebouwonderdelen?

7.6. maatschappijleer

7.6.1. draagt het ontwerp bij aan een maatschappelijke vernieuwing?

7.7. marketing

7.7.1. gedacht aan stadsmarketing, gebouwmarketing?

7.7.2. reclame-uitingen?

7.7.3. PR-activiteiten?

7.8. onderwijskunde

7.8.1. wordt in het project aandacht gegeven aan thema’s als ‘opleiden van jonge talenten’, ‘inzet van ouderen (life learing)’, opleiden van nieuwkomers?

7.9. politiek

7.9.1. worden bij het project locale, regionale of nationale politici betrokken?

7.9.2. draagt het project bij aan de ontwikkeling van een nieuwe politieke agenda?

7.9.3. heeft het project de steun van betrokken politici?

7.10. sociale wetenschappen

7.10.1. zijn de doelgroepen goed in beeld gebracht?

7.10.2. rekening gehouden met wensen en eisen van gebruikers?

7.10.3. aandacht gegeven aan thema’s als medegebruik, facility sharing, co-creatie, zorg, onderwijs, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (COP) en zelfbouw?

7.10.4. is ontwerp ‘sociaal’?

7.10.5. houdt het rekening met algemene menselijke behoeften?

7.10.6. behoefte aan veiligheid, geborgenheid, comfort, schoonheid?

7.11. sportwetenschappen

7.11.1. bevat het ontwerp sport- of fitnessvoorzieningen?

7.11.2. stimuleert het ontwerp beweging?

7.12. vrijetijdskunde

7.12.1. voegt het ontwerp iets toe aan vermaak en entertainment in de omgeving?

7.12.2. stimulering locale horeca?

7.12.3. trekt het toeristen aan?

7.13. zorgkunde

7.13.1. toegankelijkheid voor minder-validen?

7.13.2. mantelzorg?

7.13.3. samenwerking jongeren - ouderen?

7.13.4. opvang nieuwkomers?

7.13.5. life learning?

7.13.6. kinderzorg?

7.13.7. ouderenzorg?

7.13.8. zorgwinkels?

7.13.9. inzet van werklozen bij de bouw?

8. in cocreatie met

8.1. CreaMatics

8.2. Dare to Care

9. Duurzaamheid, gezondheid & transitie

9.1. aardrijkskunde

9.1.1. rekening gehouden met de aardbol en haar toekomst?

9.1.2. ontwerp niet schadelijk voor biosfeer en atmosfeer?

9.1.3. wordt CO2-produktie beperkt door toepassing van principes van duurzaam bouwen?

9.2. biologie

9.2.1. milieuvriendelijke materialen, milieuvriendelijk bouwmethode?

9.2.2. biobased bouwen?

9.2.3. biopolis?

9.3. duurzaamheidskunde

9.3.1. alternatieve energiebronnen benut (zon, wind, aardwarmte, rioolwarmte etc.)?

9.3.2. recycling?

9.3.3. upcycling?

9.3.4. hergebruik van (delen van) gebouw of materialen?

9.3.5. Woonbatterij of Wijkbatterij?

9.4. gezondheidswetenschappen

9.4.1. is sprake van ‘gezond’ ontwerp?

9.4.2. voldoende aandacht gegeven aan ventilatie, verwarming, comfort, veiligheid, duurzaamheid (Schone bodem, schone lucht, schone materialen en schone technieken)?

9.5. milieukunde

9.5.1. is ontwerp goed voor milieu?

9.6. scheikunde

9.6.1. geen gevaarlijke stoffen in bodem, lucht, water, materialen?

9.6.2. figuurlijk: is sprake van ‘chemie van mensen’?

9.7. transitiekunde

9.7.1. draagt ontwerp bij aan transitie in samenleving?

9.8. waterkunde

9.8.1. hoe zorg te dragen voor schoon water, binnen en buiten?

9.8.2. biopolis technieken benutten (zuivering water middels planten)?

9.8.3. hoe omgaan met toekomstige zeewaterpeilstijgingen?

9.8.4. integratie water – land?

9.8.5. waterberging in de stad?

9.8.6. hergebruik regenwater?

9.8.7. scheiding rioolwater en regenwater?

9.9. zoőlogie

9.9.1. ontwerp goed voor dieren?

9.9.2. gedacht aan vogeldakpannen, vleermuishuisjes, kikkervijvers, visvijvers e.d.?

10. Veiligheid, comfort, gebruik & wetgeving

10.1. andragogie

10.1.1. ontwerp is veilig in gebruik, hufterproof, mensvriendelijk, plaatsen van ontmoeting?

10.1.2. daagt ontwerp uit tot medegebruik door anderen?

10.1.3. facility sharing?

10.2. antropologie

10.2.1. cultuur en mensgebonden oplossing?

10.2.2. menselijke maat?

10.2.3. context en locale cultuur bestudeerd?

10.3. recht

10.3.1. past ontwerp binnen bestaande wettelijke kaders?

10.3.2. is nieuwe wetgeving nodig om ontwerp mogelijk te maken?

10.3.3. is sprake van regelvrije zone’?

10.3.4. innovaties staan vaak op gespannen voet met bestaande regelgeving, zoals de gaswet, buiten bestaande wettelijke kaders treden kan vorm van innovatie zijn!

10.4. veiligheidskunde

10.4.1. veilige omgevingen creëren middels toepassing van ook nieuwe technieken, zoals camera-toezicht op afstand, drones?

10.4.2. op niveau gebouwen: toegangsbeveiliging middels toekomstige koppeling aan ict (‘slimme deuren’)?

10.4.3. aardbevingsbestendige constructies?

10.4.4. orkaanbestendige constructies?

10.4.5. waterbestendige constructies?

10.4.6. omgang met terrorismegevaar?

10.4.7. bouwveiligheid op bouwlocatie goed geregeld?

10.4.8. veiligheidsplan gemaakt?

10.4.9. slotenplan?

10.4.10. evacuatieplan bij calamiteiten?

10.4.11. brandveiligheidsplan gemaakt?

11. Benodigde specialismen

12. ... play around

12.1. open branches

12.2. close branches

12.3. link

12.4. notes

12.5. attachement

12.6. click on images to enlarge