Waterzuivering

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Waterzuivering by Mind Map: Waterzuivering

1. Gezond oppervlaktewater

1.1. oppervlakte water

1.2. ecosysteem

1.3. abiotische factoren

1.4. biotische factoren

1.5. fotosynthese

1.6. producenten

1.7. consumenten

1.8. reducenten

1.9. zelfreinigend vermogen

1.10. kringloop

1.11. energiestroom

1.12. nutriënten

1.13. fosfaat

1.14. nitraat

1.15. eutrofiëring

1.16. sediment

1.17. waterplanten

1.18. algen (groen- en blauwalgen)

1.19. diatomeeën

1.20. zoöplankton

1.21. brasem

1.22. snoek

1.23. optimum

1.24. verbranding

2. Wat komt er in het riool

2.1. keutels

2.2. pies

2.3. toiletpapier

2.4. krantenpapier

2.5. fecaliën

2.6. versnijdende pomp

2.7. voorreiniging

2.8. tissues

2.9. vezeldoekjes

2.10. maandverband

2.11. tampons

3. vormscheiding

3.1. voorscheiding

3.2. harkrooster

3.3. zeven

3.4. filtreren

4. massascheiding

4.1. scheiding door verschil in massa

4.2. bezinken

4.3. influent

4.4. effluent

4.5. sedimentatie

4.6. opromen

4.7. floteren

4.8. voorbezinktank

4.9. vet

4.10. oplossing

4.11. emulsie

5. biologische reiniging

5.1. aerobe bacteriën

5.2. anaerobe bacteriën

5.3. biologische zuurstofverbruik (BZV)

5.4. lozingseisen

5.5. stikstofkringloop

5.6. aerobe zuivering

5.7. anaerobe zuivering

5.8. reducenten

5.9. consumenten

5.10. nitriet

5.11. nitraat

5.12. ammonium

5.13. methaangas

5.14. biobrandstof

6. Chemische reiniging

6.1. polishing

6.2. absorptie

6.3. adsorptie

6.4. actieve kool

6.5. defosfateren

7. extra verdieping

7.1. desah