Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Waterzuivering by Mind Map: Waterzuivering
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Waterzuivering

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Gezond oppervlaktewater

oppervlakte water

ecosysteem

abiotische factoren

biotische factoren

fotosynthese

producenten

consumenten

reducenten

zelfreinigend vermogen

kringloop

energiestroom

nutriënten

fosfaat

nitraat

eutrofiëring

sediment

waterplanten

algen (groen- en blauwalgen)

diatomeeën

zoöplankton

brasem

snoek

optimum

verbranding

Wat komt er in het riool

keutels

pies

toiletpapier

krantenpapier

fecaliën

versnijdende pomp

voorreiniging

tissues

vezeldoekjes

maandverband

tampons

vormscheiding

voorscheiding

harkrooster

zeven

filtreren

massascheiding

scheiding door verschil in massa

bezinken

influent

effluent

sedimentatie

opromen

floteren

voorbezinktank

vet

oplossing

emulsie

biologische reiniging

aerobe bacteriën

anaerobe bacteriën

biologische zuurstofverbruik (BZV)

lozingseisen

stikstofkringloop

aerobe zuivering

anaerobe zuivering

reducenten

consumenten

nitriet

nitraat

ammonium

methaangas

biobrandstof

Chemische reiniging

polishing

absorptie

adsorptie

actieve kool

defosfateren

extra verdieping

desah