Get Started. It's Free
or sign up with your email address
tarikh mamlakah by Mind Map: tarikh mamlakah

1. 2. dakwah syeikh muhammad bin abdul wahhab

1.1. bila dan di mana lahir

1.1.1. lahir 1115h

1.1.2. di negeri 'uyainah

1.2. apa faktor yang membantu syeikh segera mendapat ilmu

1.2.1. diri sendri

1.2.1.1. bijak

1.2.1.2. kuat ingatan

1.2.1.3. sibuk akan ilmu

1.2.2. keluarga

1.2.2.1. didikan bapanya seorang qadhi dan pakcik nya seorang faqih

1.2.2.2. ambil ilmu dari library keluarganya di rumah

1.2.2.3. hadir majlis ilmu orang tuanya

1.3. ke mana rehlah ilmu syeikh&gurunya

1.3.1. hijaz

1.3.1.1. abdullah bin saif,madinah (fiqh)

1.3.1.2. muhammad bin hayat as sanadi,madinah (hadith)

1.3.2. basrah

1.3.2.1. syiekh muhammad al majmu'i (fiqh, hadith,qawaid)

1.3.3. al-ahsa'

1.4. apa tujuan dakwah syeikh muhammad

1.4.1. tauhid mengEsakan Allah didalam ibadah

1.4.2. banteras syirik dan jenis2 nya

1.4.3. menghukum perkara2 bid'ah di dalam agama

1.4.4. menutup peluang2 kesyirikan

1.4.5. mendirikan negara yang mengikut ajaran syariat islam

1.5. dari mana mulanya dakwah syeikh

1.5.1. bermula dari huraimila' -> 'uyainah

1.5.2. memotong pokok syirik

1.5.3. menghancurkan kubah atas kubur dsb

1.6. di mana dia menerbitkan kitab tauhid dan nama golongan yang mengikutnya

1.6.1. di huraimila

1.6.2. ahli tauhid & muwahhidin

1.7. sebab beliau pindah huraimila -> 'uyainah

1.7.1. tempat lahirnya

1.7.2. sebelum dakwah syeikh ketua uyainah adalah usthman bin mu'ammar

1.7.3. kerana 'uyainah tempat paling kuat di najd imarahnya kuat.

1.8. kenapa beliau pilih pindah ke dir'iah dari 'uyainah

1.8.1. dekat dengan uyainah

1.8.2. ada da'ie sebelumya (masyari,tsanayan,abd aziz)

1.8.3. dir'iah imarah yang kuat selepas wilayah muhammad saud

1.9. apa kesan dakwah syeikh

1.9.1. bangun kerajaan saudi pertama

1.9.2. mengajar manusia syariat agam sehingga menjadi ulama besar

1.9.3. memperbaiki tauhid orang islam dan menghilangkan syirik dan bid'ah

1.9.4. menulis kitab2 dan utusan2 fatwa manfaat kepada masyarakat(bidang tauhid)

1.9.5. kesan terhadap jazirah luar atas dakwah pemuliharaan

1.10. bila berlaku persepakatan (dir'iah) antara syeikh muhammad abdul wahab & muhammad saud

1.10.1. 1157h

1.10.2. untuk memelihara tauhid dan membantu dalam agama islam dan aqidah yang murni

1.11. bagaimana usaha dakwah syeikh di dir'iah

1.11.1. mengajar (tadris)

1.11.2. memberi panduan dalam agama

1.11.3. menulis risalah2 tauhid

1.11.4. menyampaikan dakwah islam kepada qabilah2 yang berlainan

1.12. apa kesan dakwah syeikh di yaman, perancis, dan benua india

1.12.1. yaman

1.12.1.1. al-amir ismail as-san'aani

1.12.1.2. imam -asyaukani

1.12.2. perancis

1.12.2.1. mila imran

1.12.3. india

1.12.3.1. muhammad basyir as-sahsawani

1.12.3.2. mas'ud an-nadwi

1.13. bila wafat syeikh?

1.13.1. 1206h

1.13.2. di dir'iah

2. 4. kerajaan saudi kedua

2.1. bila bangunnya kerajaan saudi kedua &siapa pengasasnya?

2.1.1. 1240h

2.1.2. imam turki bin abdullah

2.2. apa kesan perbalahan di antara anak2 imam faisal bin turki

2.2.1. selepas kematian imam faisal bin turki, turun kerajaan pada anak sulung nya(abdullah), maka keluar saudaranya(saud) menuntut kerajaan dan berlaku perang2 antara saudara

2.2.2. melemahkan kerajaan saudi

2.2.3. al-atraak menguasai mantiqah timur

2.2.4. keluar ibnu rasyid menguasi tanah arab pada zaman abdurRahman bin faisal

2.3. bila berakhirnya kerajaan saudi kedua?

2.3.1. 1309h

2.3.2. di bawah pimpinan imam abdurRahman bin faisal

3. 1.terangkan keaadan politik, agama,di hijaz dan najd

3.1. (hijaz)

3.1.1. politik

3.1.1.1. dibawah alasyraf selepas mamalik

3.1.2. agama

3.1.2.1. berlaku banyak perkara bid'ah

3.1.2.1.1. mekah

3.1.2.1.2. madinah

3.1.2.1.3. toif

3.1.2.1.4. jeddah

3.1.2.2. bid'ah solat mengikut imam mazhab sahaja

3.1.2.3. bid'ah bertawassul dan mengambil berkat unta yang membawa kiswah kaabah

3.2. (najd)

3.2.1. politik

3.2.1.1. imarat yang berbagai

3.2.1.2. setiap negeri ada ketua masing masing

3.2.2. agama

3.2.2.1. bid'ah dan khurafat

3.2.2.1.1. binaan kubah atas kubur zaid bin alkhattab

3.2.2.1.2. tawassul dengan pokok, batu,dan orang yang soleh

3.2.2.1.3. bertawassul dgn pokok yang bernama FAHAL,tempat wanita meminta jodoh

3.2.2.1.4. tawassul dengan lelaki bernama TAJ,diminta darinya perlindungan dan buang sial

4. 3. kerajaan saudi pertama

4.1. bila bangun kerajaan dan siapa pengasasnya?

4.1.1. 1157h

4.1.2. muahmmad bin saud

4.2. bila pembukaan (tauhid) kota riyadh dan apa kesannya?

4.2.1. buka pada tauhid 1187h

4.2.2. mendapat harta yang banyak dan menyenangkan urusan2nya

4.2.3. bersih dari keburukan orang najd

4.2.4. menambah kekuatan di bawah negeri naungan diham bin dawas pada kekuatannya

4.3. bila sempurna pembukaan tauhid al-ahsa'

4.3.1. 1208h

4.4. apakah sebab orang ahsa' mempertahankan tauhid mereka

4.4.1. pemimpin al-ahsa' bermusuhan dengan kerajaan pertama sejak waktu yang lama

4.4.2. mereka ingain menyebarkan pemuliharaan tauhid mereka ke timur najd dan bersepakat dengan orang yang sama tauhid dengan mereka

4.4.3. untuk menjaga kepentingan ekonomi, pertanian dan temat mereka di teluk berdekatan dengan tempat berniaga

4.5. apa kepentigan kesan pembukaan tauhid di al ahsa'

4.5.1. daerah kuasa kerajaan meluas dan menambah kehebatan dalm ketenteraan

4.5.2. memudahkan dakwah syeikh kepada penduduk dan mantiqah

4.5.3. kuasa luar di teluk mula mengambil berat tentang kerajaan saudi pertama

4.5.4. kerajaan saudi menjadi sempadan antara baki imarah teluk dengan kerajaan uthmaniah

4.5.5. kerajaan dapat menetap di persisiran laut buat pertama kalinya

4.6. bila jatuh kerajaan saudi pertama?

4.6.1. 1233h

4.6.2. jatuh bawah pimpinan abdullah bin saud

4.7. faktor jatuh

4.7.1. tiada kecukupan dalam ketenteraan ketika perang antara kerajaan saudi vs tentara muhammad ali pasya

4.7.2. matinya imam saud abdul aziz

4.7.3. imam abdullah bin saud tidak mengikut jejak ketenteraan seperti ayahnya

4.7.4. perbalahan keluarga khususnya di antara imam abdullah dan saudara2 nya

4.7.5. Untitled

4.8. perang antara siapa

4.8.1. perang HA'IR

4.8.1.1. saudi vs najran(tentera abdul aziz dan hasan bin hibatillah)

4.8.2. perang WADI SAFRA'

4.8.2.1. saudi vs kerajaan uthmaniah

4.8.3. perang ALJAMANIAH

4.8.3.1. saudi vs al asyraf

4.9. soalan penting

4.9.1. bagaimana pengurusan harta di zaman kerajaan pertama

4.9.1.1. zakat

4.9.1.1.1. berkembang sehingga zaman saud bin abdul aziz

4.9.1.2. ghanimah

4.9.1.2.1. harta rampasan perang

4.9.1.2.2. 1/5 diambil keraajan

4.9.1.2.3. 4/5 utk tentera dan maslahah agama dan rakyat

4.9.1.3. al-faiy

4.9.1.3.1. harta rampasan tanpa perang

4.9.1.4. uqubaat harta(denda)

4.9.1.4.1. melanggar kemanan negara

4.9.1.4.2. melanggar peraturan ketenteraan

4.9.1.5. ke mana harta kerajaan digunakan?

4.9.1.5.1. tuntutan penting

4.9.1.5.2. elaun pembelajaran

4.9.1.5.3. menolong orang faqir miskin

4.9.1.5.4. gaji pendapatan

4.9.2. bagaimana pengurusan pejabat

4.9.2.1. kerajaan berasaskan tauhid

4.9.2.2. pemerintah dinamakan amir kemudian imam

4.9.2.3. mantiqah diketuai amir dan qadhi

4.9.2.4. bila pemerintah mati diganti oleh anak sulungnya

5. 5. kerajaan saudi ketiga (yang sekrang)

5.1. bila & di mana lahir malik abdul aziz bin imam abdurRahman bin imam faisal bin imam turki

5.1.1. 1293h

5.1.2. di riyadh

5.2. bila persediaan malik abdul aziz menyerang ibnu rasyid?

5.2.1. 5 syawal 1319h

5.3. apa perang2 yang berlaku?

5.3.1. perang AL-BAKIIRIAH

5.3.1.1. berlaku di qasim

5.3.1.2. 1323h

5.3.1.3. ibnu rasyid vs abdul aziz (saudi) vs ahli qasim

5.3.2. perang ASY-SYANAANAH

5.3.2.1. berdekatan ar-ras

5.3.2.2. 1323h

5.3.2.3. ibnu rasyid vs abdul aziz(saudi)

5.3.3. perang RAUDHAH MAHNAN

5.3.3.1. buraidah

5.3.3.2. 1324h

5.3.3.3. ibnu rasyid vs abdul aziz(saudi)

5.4. bila sempurna pembukaan tauhid hijaz

5.4.1. 1344h

5.4.2. bawah kuasa malik abdul aziz

5.5. bilakah dinamakan kerajaan dengan nama rasmi KERAJAAN ARAB SAUDI

5.5.1. 1351h

5.6. bila dan dimana matinya malik abdul aziz?

5.6.1. umurnya hampir 80 tahun

5.6.2. 1373h

5.6.3. di taif

5.7. apa urusan2 yang selesai waktu malik abdul aziz?

5.7.1. menyelesaikan masalah air di di jeddah

5.7.2. membina mata air azZArqa' di madinah

5.7.3. membina mata air zubaidah di mekah

5.7.4. membuat kursus mekanikal untuk mengurus peralatan air dan pertanian

5.7.5. mengajar para petani cara moden bercucuk tanam dan menambahkan hasil dan menjaga dari rosak

5.7.6. memperkenalkan cukai pertanian

5.7.7. membina bank pertanian.

5.7.8. menyelesaikan urusan penjagaan dan pencegahan (kesihatan)

5.7.8.1. membuka hospital

5.7.8.1.1. cth hospital ajyad

5.7.8.2. menambah hospital untuk menampung

5.7.8.3. membina markas kesihatn di tanah suci

5.7.8.3.1. arafah

5.7.8.3.2. mina

5.7.8.3.3. 7 markaz sekelilingnya

5.7.8.4. bina pusat kesihatan utama di jeddah

5.7.8.5. melantik abdullah alfaisal menjadi menteri kesihatan

5.7.8.5.1. 1370h

5.7.9. urusan pendidikan

5.7.9.1. pendidikan dalam institusi

5.7.9.2. pendidikan dalam masjid

5.7.9.3. melantik MALIK FAHAD bin abdul aziz menjadi menteri pendidikan yang pertama

5.7.9.4. membina institusi pendidikan

5.7.9.4.1. kuliah syariah pertama

5.7.9.4.2. kuliah perguruan pertama

5.7.9.4.3. UNIVERSITI pertama

5.7.9.4.4. UNIVERSITI KEDUA

5.7.10. urusan kerakyatan badwi

5.7.10.1. peranan yang utama dalam merakyatkan masyarakat

5.7.10.1.1. memperkenalkan sistem kerakyatan

5.7.10.1.2. mewujudkan migrasi

5.7.10.1.3. menghantar pendakwah untuk mengajar anak2 badwi

5.7.10.1.4. mencapai lebih 200 imigran yang berhijrah ke saudi

5.8. anak2 malik abdul aziz

5.8.1. malik saud abdul aziz

5.8.1.1. lahir

5.8.1.1.1. kuwait

5.8.1.1.2. 1319H

5.8.1.2. mati

5.8.1.2.1. yunan

5.8.1.2.2. 1388H

5.8.2. malik faisal abdul aziz

5.8.2.1. lahir

5.8.2.1.1. riyadh

5.8.2.1.2. 1324H

5.8.2.2. mati

5.8.2.2.1. riyadh

5.8.2.2.2. 1395H

5.8.3. malik khalid abdul aziz

5.8.3.1. lahir

5.8.3.1.1. riyadh

5.8.3.1.2. 1331H

5.8.3.2. mati

5.8.3.2.1. toif

5.8.3.2.2. 1402H

5.8.4. malik fahad abdul aziz

5.8.4.1. lahir

5.8.4.1.1. riyadh

5.8.4.1.2. 1343

5.8.4.2. mati

5.8.4.2.1. riyadh

5.8.4.2.2. 1426H

5.8.5. malik salman abdul aziz

5.8.5.1. lahir

5.8.5.1.1. 1373H

5.8.5.1.2. riyadh

5.8.6. semua dikebumikan di riyadh

5.9. apakah posisi sebelum menjadi raja

5.9.1. malik faisal abdul aziz

5.9.1.1. naib umum

5.9.1.1.1. hijaz

5.9.1.2. ketua majlis syura

5.9.1.3. menteri luar negeri

5.9.1.4. waliyul 'ahd

5.9.2. malik fahd

5.9.2.1. menteri pendidikan

5.9.2.1.1. di zaman malik saud abdul aziz

5.9.2.2. menteri dalam negeri

5.9.2.2.1. di zaman malik saud abdul aziz

5.9.2.3. naib ketua majlis menteri

5.9.2.3.1. di zaman malik faisal abdul aziz

5.9.2.4. walyul 'ahd

5.9.2.4.1. di zaman malik khalid abdul aziz

5.10. apakah 5 usaha malik fahad abdul aziz dalam khidmat islam

5.10.1. meluaskan haramain

5.10.2. mencetak mushaf alquran

5.10.3. khidmat utk orang yang berhaji

5.10.4. menolong keadaan muslimin seluruh dunia

5.10.5. menyeru kepada solidariti islamiah

5.10.5.1. mengeratkan hubungan diplomasi antara negara islam

5.11. SOALAN PENTING

5.11.1. bagaimana sistem pengurusan di zaman malik abdul aziz

5.11.1.1. mekah

5.11.1.1.1. menubuhkan majlis ahli

5.11.1.1.2. menubuhkan majlis syura

5.11.1.1.3. menubuhkan majlis wukala'

5.11.1.1.4. menubuhkan majlis menteri (wuzara)

5.11.1.1.5. menolong amir faisal bin abdul aziz dalam jawatan naib am di hijaz

5.11.1.2. riyadh

5.11.1.2.1. malik abdul aziz menguruskan hal ehwal negara dlm 3 perkara

5.11.1.2.2. memilih al-amir saud bin abdul aziz