Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÄRIPLAAN by Mind Map: ÄRIPLAAN

1. TOODE VÕI TEENUS

1.1. Toote või teenuse nimetus

1.2. • Kuidas on kujuneb toote/teenuse hind?

1.3. • Millised ressursid tootmiseks/teenuse osutamiseks on juba olemas?

1.4. Milliseid investeeringuid on veel vaja teha?

2. KLIENT, TURG, KONKURENTS

2.1. Kes on kliendid?

2.2. Kuidas toode/teenus eristub?

2.3. Kes sinu toodangut kasutab?

2.4. Mille poolest erineb sinu äriidee konkurentidest?

3. TURUNDUS JA MÜÜK

3.1. Kuidas planeerid jõuda klientideni?

3.2. Millised on peamised turunduskanalid ja miks?

3.3. Millised on peamised müügikanalid?

4. FINANTSPLAAN

4.1. Milline on rahaline vajadus ja millised on võimalikud rahastamise allikad?

4.2. Millised on planeeritud kulud ja vajalikud investeeringud järgnevateks aastateks?

4.3. Millised on riskid rahastamisallikate kasutamisel ja millised on alternatiivvariandid?

5. ÄRIIDEE MIDA? KELLELE? KUIDAS?

5.1. Kas ideele on turgu?

5.2. Kas teised on proovinud sarnast äri teha?

5.3. Mis on sinu ettevõtmise hind?

5.4. Kuidas mõjutab seadusandlus sinu idee elluviimist?

5.5. Milliseid ressursse on vaja ja kas need on saadaval?

5.6. Kas sul on piisavalt raha?

5.7. Kas sul on piisavalt kogemusi ja teadmisi, et oma idee ellu viia?

5.8. Kas sa oled valmis piisavalt pühenduma oma idee elluviimiseks?

6. VISIOON, MISIOON, EESMÄRGID

6.1. Visioon - kuhu tahetakse välja jõuda 5 aasta pärast?

6.2. Misioon - kes oleme ja mida teeme?

6.3. Eesmärgid - kirjeldavad üldjoontes, mida ettevõte saavutada soovib.

7. TEGEVUSKAVA, RISKIANALÜÜS

7.1. Millised on oodatavad tulemused, vastutajad, tähtajad?

7.2. Millised on ettevõtte tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused SWOT analüüs?