Роль дистанційного навчання у сучасній освіті

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Роль дистанційного навчання у сучасній освіті by Mind Map: Роль дистанційного навчання у сучасній освіті

1. 1 Хмарні технології у навчанні

1.1. Твіттер (1 місце)

1.1.1. розміщення оголошень

1.1.2. надавання посилань

1.1.3. проведення опитувань

1.1.4. читання повідомлень видатних діячів науки, політики

1.2. Google (3 місце)

1.2.1. API «Apps для навчальних закладів»

1.3. Програми ведення блогів (14 місце)

1.3.1. обговорення

1.3.2. обмін інформацією

1.3.3. спілкування

1.4. Проведення вебінарів (45 місце)

1.4.1. демонстрація документів

1.4.2. передавання голосу і відеозображення ведучого і кількох учасників

1.4.3. спілкування в чаті

1.4.4. демонстрація відеороликів

1.4.5. малювання графічних об'єктів і набирання тексту на білій дошці

1.4.6. здійснення перехоплення екрану комп'ютера

1.4.7. розміщування файлів для обміну

1.4.8. проведення опитування слухачів

2. 4 Нова роль викладача

2.1. Традиційні навички (6)

2.1.1. Обов'язковість

2.1.2. Базова педагогічна підготовка

2.1.3. Організація навчального процесу

2.1.4. Толерантність

2.1.5. Оповідач

2.1.6. Відкритість до питань

2.2. Нові навички (4)

2.2.1. Інноваційні

2.2.2. Технологічний ентузіазм

2.2.3. Соціальні

2.2.4. Зацікавленість і майстерність

2.3. Характерні риси викладачів, які ефективно використовують нові технології

2.3.1. мають причину для застосування технології

2.3.2. гнучкі і легко адаптуються

2.3.3. позитивно сприймають зміни

2.3.4. діляться новими технологіями та досвідом власних напрацювань

2.3.5. мислять у категорії win-win (взаємовигоди)

2.3.6. знають відповіді на питання і мають конкретні приклади

2.3.7. думають про засоби залучення студентів і користуються технологіями

3. 2 Сучасні теорії навчання

3.1. Біхевіористська

3.1.1. "стимул ‑ реакція ‑ підкріплення" (Торндайк, Д. Уотсон, Б. Скінер)

3.1.2. вивчення фактів (“що”)

3.2. Когнітивна

3.2.1. навчання включає пам'ять, мотивацію та мислення (Л.С. Виготський)

3.2.2. Технології

3.2.2.1. поетапного формування дій (Гальперін П.Я., ТализінаН.Ф.)

3.2.2.2. розвиваючого навчання (Давидов В.В., Ельконін Д.Б.)

3.2.2.3. проблемного навчання (Лернер І.Я., Махмутов М.І., Матюшкін А.М.)

3.2.2.4. особистісно-орієнтованого навчання (Якіманська І.С.)

3.2.3. вивчення процесів та правил (“як”)

3.3. Конструктивістська

3.3.1. навчання через спостереження, участь та розуміння

3.3.2. відповіді на питання “чому”

3.4. Коннективістська

3.4.1. навчання - це створення персональної мережі (С. Даунс та Дж. Сіменс)

4. 3 Формальне, неформальне та інформальне навчання

4.1. Формальне навчання (30 %)

4.1.1. ознаки

4.1.1.1. структуроване

4.1.1.2. навмисне з точки зору учня

4.1.1.3. надається навчальним закладом за певною програмою

4.1.1.4. призводить до сертифікації

4.2. Неформальне навчання (70%)

4.2.1. ознаки

4.2.1.1. не призначене

4.2.1.2. навмисне з точки зору учня

4.2.1.3. містить важливий елемент навчання

4.2.1.4. призводить до сертифікації

4.2.2. має включати

4.2.2.1. моделювання соціальної поведінки, обміну

4.2.2.2. моделювання корпоративного зв'язку

4.2.2.3. створення простої за освоєнням і використанням системи

4.2.2.4. інтеграція використання системи до робочого процесу співробітника

4.2.2.5. заохочення щодо обміну інформацією

4.2.2.6. створення і забезпечення присутності почуття гумору

4.2.3. персональне навчальне середовище (ПНС)

4.2.3.1. модель підтримки неформального навчання (OODA)

4.2.3.1.1. спостереження

4.2.3.1.2. орієнтація

4.2.3.1.3. прийняття рішень

4.2.3.1.4. дія

4.3. Інформальне навчання

4.3.1. ознаки

4.3.1.1. щоденне

4.3.1.2. не структуроване

4.3.1.3. не організоване

4.3.1.4. ненавмисне з точки зору учня

4.3.1.5. не призводить до сертифікації

4.4. Соціальне навчання

4.4.1. спостереження за поведінкою інших людей і її наслідками

4.4.2. зміна своєї поведінки