Методи збору соціологічної інформації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методи збору соціологічної інформації by Mind Map: Методи збору соціологічної  інформації

1. Аналіз документів.

1.1. традиційний метод.

1.2. кількісний метод.

2. Експеримент у соціології

2.1. метод випадкового відбору.

2.2. метод попарного відбору.

2.3. метод структурної або квотної вибірки.

3. Тестові методики

4. Опитування.

4.1. Анкетування

4.2. Інтерв'ю

5. Соціометричні процедури

6. Експертне оцінювання

6.1. Експертні системи, діагностика

6.2. Метод діагностики, метод Дельфі.

6.3. Експертне опитування та оцінювання, "мозговий штурм"

6.4. Метод самооцінки, метод "снігового нальоту".

7. Спостереження

8. Методики виміру соціальних установок.