Ментальна карта

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ментальна карта by Mind Map: Ментальна карта

1. Ознаки подібності трикутників

2. 1 Якщо кути трикутника два одного відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то трикутники такі є подібними.

3. 2. Якщо дві сторони трикутника одного пропорційні двом сторонам другого трикутника і кути, утворені сторонами цими, рівні, то трикутники такі є подібними.

4. 3.Три одного Якщо сторони трикутника пропорційні трьом сторонам другого трикутника, то трикутники такі є подібними.

5. Подібність прямокутних трикутників

6. Теорема 1. Якщо прямокутні трикутники мають рівний гострий кут, то вони подібні.

7. Теорема 2. Якщо два одного катети прямокутного трикутника пропорційні двом катетам другого прямокутного трикутника, то ці трикутники подібні.

8. Теорема 3. Якщо катет і гіпотенуза одного прямокутного трикутника пропорційні катету й гіпотенузі другого прямокутного трикутника, то такі трикутники подібні.

9. Теорема 4. Висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута, розбиває трикутник на два прямокутні трикутники, подібні даному.

10. Учень 8-А класу(Мойсеєв Владеслав)