Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Water en reinigen by Mind Map: Water en reinigen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Water en reinigen

Soorten water

Regenwater

Regenwater komt als neerslag op de aarde terecht. Regenwater is best zuiver, maar is van nature altijd een beetje zuur. Er zit namelijk koolzuur in.     

Grondwater

Bron- en mineraalwater is afkomstig uit grondwater. Dit water wordt opgepompt uit natuurgebieden, dit wordt dan gezuiverd.   

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater zit in rivieren, meren, beken en sloten. Alleen oppervlaktewater uit rivieren en meren kan worden gebruik als drinkwater. Het moet wel eerst een aantal behandelingen ondergaan. Het kan wel als koelwater in de industrie gebruikt worden. In oppervlaktewater zit altijd zuurstof                 

Drinkwater

ookwel leidingwater genoemd. Ongeveer 2/3e van van het Nederlandse drinkwater komt uit de grond en ondergaat dezelfde basiszuivering als bron- en mineraalwater. 1/3e van ons drinkwater komt uit rivieren.        

Zeewater

Zeewater bevat veel meer opgeloste zouten dan grondwater. Zeewater bevat 30 gram natriumchloride per liter en daarnaast nog 5 gram andere zouten per liter. Zeezout is vrij eenvoudig uit zeewater te winnen.      

Water

water

Bij kamertemperatuur is water een vloeistof. Water is niet alleen water, er zitten ook nog andere stoffen in water opgelost. Water is een kleurloze en reukloze vloeistof die bevriesd bij o graden C en kookt bij 100 graden C. Drinkwater moet aan strenge eisen voldoen, die eisen zijn niet overal het zelfde. In Nederland zijn ze bijvoorbeeld veel strenger dan in derdewereldlanden.

Waterkringloop

 

Winning, zuivering en distributie van drinkwater

Winning van drinkwater

De 2 belangrijkste bronnen voor de winning van drinkwater zijn oppervlaktewater en grondwater. Beide soorten vereisen een eigen aanpak bij dewinning en zuivering. Grondwater is niet overal in Nederland te gebruiken als bron voor drinkwater. Aan de kust is het grondwater zout, ook wel 'zilt' genoemd, en daardoor niet bruikbaar. Oppervlaktewater wordt eerst lange tijd bewaard in spaarbekkens, voordat het als drinkwater gebruikt wordt.

Zuivering van grondwater

Grondwater wordt uit de bodem opgepompt en daarna belucht. Het opgepompte water wordt in de lucht gesproeid, zodat het watter heel goed in contact komt met de lucht. Zodat aanwezige ijzerionen verwijderd worden. Tevens wordt het water minder zuur en verdwijnen de niet gewenste gassen uit het water.

Zuivering van oppervlaktewater

Oppervlaktewater wordt gewonnen uit rivierwater. Het is veel vuiler dan grondwater en moet daarom flinke reinigingen ondergaan. Oppervlaktewater kan op 2 manier gereinigd worden.

Transport en distributie van water

Van de pompstations wordt het water door een net van buizen naar de gebruikers getransporteerd. Daartoe ligt er in Nederlandse bodem een netwerk voor drinkwater, met een totale lengte van bijna 100000 kilometer. Bij de distributie is het van belang dat het water in alle delen van het net voldoende druk heeft, daarvoor zorgen de pompinstalaties.

Water in de huishouding

Water thuis

Voedingsconservering

voedsel kun je niet lang bewaren, dan gaan er bacteriën en schimmels op zitten. Die bacteriën en schimmels hebben water nodig om te kunnen leven. Dus als je het water uit voedsel haalt, kun je het langer bewaren

Additieven

additieven zijn de hulpstoffen die aan voedsel wordt toegevoegd. Verder zijn er additieven die het uiterlijk, de geur of de smaak verbeteren.

Andere oplosmiddelen dan water

Met andere oplosmiddelen zoals alcohol of wasbenzine kun je vetvlekken verwijderen. Als je met een van deze oplosmiddelen werkt, moet je goed uitkijken, ze verdampen heel makkelijk. Ze vormen dan samen met lucht zeer brandbare mengsels.

De hardheid van water

Hard water

In hard water schuimt zeep niet zo goed als in zacht water. Het leidingwater dankt zijn hardheid aan de aanwezigheid van calcium-ionen. De hardheid van water wordt uitgedrukt in Duitse hardheidsgraden: graden D/ DH daarmee wordt de concentratie kalk in het water aangeduid. 1 DH = 7,1 mgCa2+ per liter. Een nadeel van hard water is dat er bij verhitten kalkaanslag ontstaat.

Ontstaan van hard water

Hard water ontstaat als regenwater op een kalksteenhoudende bodem valt. Bij verhitten van hard water onstaan er problemen doordat er calciumcarbonaat ontstaat. De neerslag hiervan wordt ook wel ketelsteen genoemd.

Van hard naar zacht water

Water en schoonmaakmiddelen

Schoonmaakmiddel

een schoonmaakmiddel is altijd een mengsel. Om vastzittend vuil te verwijderen gebruik je een schoonmaakmiddel waar een schuurmiddel in zit. Om gekleurde vlekken te verwijderen gebruik je een schoonmaakmiddel waar bleekmiddel in zit.  

Zeep

In een schoonmaakmiddel zit zeep, zeep wordt namelijk als emulgator gebruikt. Alle zepen hebben dezelfde eigenschap: ze zorgen ervoor dat olie en water met elkaar mengen. Een zeep wordt ook wel detergent of een oppervlakteactieve stof genoemd. Als een zeep in water oplost dan krijg je deeltjes die een 'kop' en een 'staart' hebben. de kop is hydrofiel (houdt van water), de staart is hydrofoob (vreest water, hecht zich aan vet of olie.)

Reinigen van huid, haar en tanden