CIRI-CIRI NEGARA DAN BANGSA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CIRI-CIRI NEGARA DAN BANGSA by Mind Map: CIRI-CIRI NEGARA DAN BANGSA

1. KERAJAAN

1.1. Menggubal dan melaksana dasar negara

1.2. Merangkumi semua badan yang membuat, mentafsir, melaksana dasar

1.3. Badan pengaman

1.4. Penentu arah kehidupan masyarakat

1.5. Kerajaan Malaysia

1.5.1. Badan Perundangan

1.5.2. Badan Kehakiman

1.5.3. Badan Pelaksana

2. PERLEMBAGAAN

2.1. Peraturan tertinggi negara

2.2. Rujukan untuk mentadbir dan memerintah negara

2.3. Sumber menggubal undang-undang lain

2.4. Menentukan pembahagian kuasa antara badan-badan pemerintah

2.5. Memberi perlindungan kepada rakyat

3. NEGARA

3.1. Wilayah ada penduduk, sempadan, pemerintah

3.2. Malaysia

3.2.1. Persekutuan Tanah Melayu

3.2.2. Sarawak

3.2.3. Sabah

3.3. Institusi pemerintahan

3.3.1. Tersusun

3.3.2. Membuat, melaksana, menguatkuas undang-undang

4. BANGSA

4.1. Sekumpulan manusia menetap di sesebuah wilayah

4.2. Mempunyai persamaan bahasa, adat resam, kesenian, pengalaman sejarah

4.3. Melahirkan perasaan bersatu padu dalam kalangan rakyat berbilang kaum