Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Opo by Mind Map: Opo

1. Kollegaopot

1.1. keskustelut

1.2. kokoukset

1.2.1. suu

1.2.2. sposti

2. Opetushenkilöstö

2.1. Kokoukset

2.1.1. kynä ja paperi

2.1.2. tietokone

3. Esimiehet

3.1. palaverit

3.2. keskustelut

3.3. WIKIT JA GOOGLE DOCS

4. Kuraattorit

4.1. palaverit

4.1.1. keskustelut

5. Terveydenhoitaja

6. Asuntoihmiset

6.1. yhteydenpito

6.1.1. sposti

7. Muu henkilöstö

7.1. sihteerit

7.1.1. palaverit

7.1.1.1. keskustelu

7.1.1.2. kynä ja paperi

7.1.1.3. Primus

7.1.1.4. sposti

7.1.1.5. lomakkeet

7.1.1.6. tilastot

7.1.1.7. puhelin

7.1.1.8. WIKI/GOOGLE DOCS

7.2. Keittiö

7.2.1. keskustelu

7.2.2. puhelin

8. Potentiaaliset uudet opiskelijat

8.1. tiedotaminen

8.1.1. lehdet

8.1.2. esitteet

8.1.3. kotisivut

8.1.4. Facebook

9. Vakuutusyhtiöt

9.1. opintoasiat

9.1.1. kirje

9.1.2. puhelin

9.1.3. sposti

9.1.4. f2f

10. Opiskelijat

10.1. keskustelut

10.1.1. suu/dialogi

10.1.1.1. Hops-välilehdet

10.1.1.2. Hlökoht.muikkarit

10.1.1.2.1. Evernote

10.2. viestintä

10.2.1. puhelin

10.2.2. sposti

10.2.3. kotisivut

10.2.4. oppimisympäristöt

10.2.4.1. Ning

10.2.4.2. New node

10.2.5. SOME

10.2.5.1. Facebook

10.2.5.2. Twitter

10.2.6. Wilma

10.3. suunnittelu

10.3.1. Muistiinpanot

10.3.1.1. Evernote

10.3.1.2. Wiki

10.3.2. Kalenteri

10.3.2.1. Google kalenteri

10.4. Oppitunnit

10.4.1. kirjat

10.4.2. pelit

10.4.3. teoriat

10.5. Tiedonhaku

10.5.1. Netti

10.5.1.1. koulutusnetti

10.5.1.2. opintoluotsi

10.5.2. kirjat

10.5.3. keskustelut

10.6. Verkostotyö

10.6.1. tiedonjakaminen

10.6.1.1. kotisivut

10.6.1.2. esitykset

10.6.1.2.1. Slideshare

10.6.1.2.2. DropBox

10.6.1.3. materiaali

10.6.1.3.1. DropBox

11. Koti

11.1. Vanhempainillat

11.1.1. ppt-esitykset

11.1.2. tykki

11.1.3. tietokone

11.2. Vartit

11.2.1. puhelin

11.2.2. kotisivut

11.2.3. lomakkeet

11.2.4. wilma

11.3. Yhteydenotot/opiskelijahuoltokokoukset

11.3.1. wilma

11.3.2. puhelin

11.3.3. sposti

11.3.4. kirjeet

11.4. Juhlat/näyttelyt

11.4.1. lehti

11.4.2. kotisivut

11.4.3. tiedotteet

11.5. Arjesta kertominen

11.5.1. SOME

11.5.1.1. kuvat

11.5.1.1.1. Flickr

11.5.1.1.2. Picasa

11.5.1.2. videot

11.5.1.2.1. Youtube

11.5.1.2.2. Vimeo

11.5.1.3. tekstit

11.5.1.3.1. Blogi

11.5.1.3.2. Kotisivut

11.5.1.4. Facebook

12. Sosiaalitoimi

12.1. yhteydenotot

12.1.1. puhelin

13. Poliisi

13.1. Kysytään neuvoa

13.1.1. Puhelin

13.2. Luennointi

13.2.1. sposti

13.2.2. Puhelin

13.3. Hätäilmoitus

13.3.1. puhelin

13.4. tiedottaminen

13.4.1. sposti

14. Työelämäpalvelut

14.1. Opiskelija-asiointi

14.1.1. puhelin

14.1.2. posti

14.1.3. vierailut

14.2. Tiedonhankinta

14.2.1. Netti

15. Opintotukitoimisto

15.1. opintojen selvittäminen

15.1.1. netti

15.1.2. puhelin

15.1.3. kirje

16. Seurakunta

16.1. Kriisiapu

16.1.1. puhelin

16.2. Palaverit

16.2.1. f2f

16.2.1.1. Muistio/suunnittelu

16.2.1.1.1. Wiki

16.2.1.1.2. Evernote

16.3. Ryhmäytymispäivät

17. 3. sektori

17.1. kehittämistyö

17.1.1. sposti

17.1.2. Wiki/yhteisen kirjoittaisen työkalut