Planifikimi i Web site-it

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Planifikimi i Web site-it by Mind Map: Planifikimi i Web site-it

1. Shtrirja

1.1. Kjo shtrihet kudo ne internet

1.2. Atu mund tket qasje vetën krijuesi i web site-it

2. Ka edhe aspekte të tjera të planifikimit të web site-it ndër të cilat janë shumë të rënsishme edhe ato artistike për të cilat nuk bëhet fjal këtu.

3. Planifikimi

3.1. Planifikimi i web site-it duhet t'i paraprijë punës konkrete të krijimit të tij

3.2. Ky planifikim fillon me analizën e kërkesave të porositësit të web site-it

4. Formimi i Web site-it

4.1. Mbasi porositësi fillon me analizën e kërkesave ne formimin e web site-it aj ne web site-it mund qe disa informacione mund te behen publike .

4.1.1. Project specifications

4.1.2. End User requirements

4.1.3. Action points sign-off

4.2. Dhe cfarë të dhënash ka në dispozicion, a dëshiron të vendosë në web site-it informacione audiovizuele.

4.2.1. Define actions as necessary

4.3. Gjithashtu deri atu te cilësia e lidhjes në Internet e serverit ku fillon me disenjim

5. Limiti

5.1. Nuk vlen të krijohet web site me përmbajtje kryesisht audiovizuele

5.1.1. Materials

5.1.2. Personel

5.1.3. Services

5.1.4. Duration

5.2. Nëse serveri i web site-it është në ndonjë degë të Internetit e cila ka lidhje të ngadalshme

5.3. Ose nëse audienca e pritur ka kryesisht lidhje me modem

6. sadfzgxhjkljhugtrwq