Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tamadun Melayu by Mind Map: Tamadun Melayu

1. Asas- asas Pembentukan

1.1. Pertapakan masyarakat Melayu sejak 5000 tahun dahulu

1.2. Kesesuaian amalan bermesyuarah

1.3. Penguasaan teknologi pertanian

1.4. Penerimaan dan penerapan nilai-nila hasil daripada interaksi tamadun-tamadun luar

2. Pandangan Semesta

2.1. Akidah Islam

2.2. Ketaatan kepada sultan dan menghormati pemimpin

2.3. Berpegang teguh kepada Adat Resam

2.3.1. Menyambut kelahiran

2.3.2. Perkahwinan

2.3.3. Kematian

2.4. Bermuafakat dalam mencapai persetujuan ramai

2.5. Bergotong-royong

3. Pencapaian

3.1. Persuratan

3.1.1. Sebelum dan selepas kedatangan

3.2. Kesenian

3.2.1. Seni tari

3.3. Sains dan Teknologi Melayu

3.3.1. Teknologi pertanian

3.3.2. Sains ukuran