Վաղվա Հայաստան

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Վաղվա Հայաստան by Mind Map: Վաղվա Հայաստան

1. Համայնքային կյանք

2. Տնտեսություն

2.1. Արդյունաբերություն

2.2. Գյուղատնտեսություն

2.3. Հայ ձեռներեցի կերպարը

2.4. Ֆինանսատնտեսական համակարգը

3. Իրավական կարգ

4. Հասարակություն

4.1. հայերի գյուղը

4.2. հայերի քաղաքը

4.3. հայ ընտանիք

4.3.1. Ի՞նչպես է հայ տղեն աղջիկ գտնում ու ամուսնանում։

4.4. հայի տունը

4.5. հայի կենցաղը

4.6. Ո՞րն է հասարակությանը բջիջը

4.6.1. ընտանի՞ք, համա՞յնք, համքարությու՞ն։

4.7. Հասարակությունը ի՞նչ կառուցվածքներից բաղկացած

4.7.1. Բնակավայրերի համայնքները

4.7.2. Հաքարություններ

4.7.3. հասարակական միավորումներ

5. Անվտանգություն

5.1. Ո՞վքեր են մեր հարևանները

5.2. Ո՞վքեր են մեր թշնամիները

6. Հոգևոր կյանք

6.1. Եկեղեցու դերը

6.2. Ինչ արժեքների վրա են խարսխված մարդկային նորմալ հարաբերությունները։

7. Ովքե՞ր են ապրելու Հայաստանում։ Միա՞յն հայերը։

8. Մշակույթ

8.1. Խոհանոց

8.2. Կրթություն

8.3. Արվեստ

8.4. Հայոց Լեզուն

9. Որտե՞ղ է գտնվում և ի՞նչ տարածք է զբաղեցնում

10. Ի՞նչու են հայերը աշխարհին պետք

11. Ի՞նչներիս է պետք պետությունը, ի՞նչին է այն ծառայելու։

11.1. Հավանաբար հայ ազգին։ Իսկ հայերը ու՞մ են պետք