СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї by Mind Map: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

1. Список використаних джерел

1.1. 1.Безпалько О.В., Вайнола Р.Х., Капська А.Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи. - К.: НПУ - ДЦССМ, 2002. - 164 с.

1.2. 2. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого по¬водження з дітьми. Методичні матеріали для працівників освіти. Авт.- упор.: Буров С., Дубініна І., Онишко Ю., Смислова Л., Ясиновська М., - К.: Видав¬ничий дім «КАЛИТА», 2007. - 36 с.

1.3. 3. Бондаровська А.: Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству / А. Бондаровська. — К.: СДМ-Студіо, 1999. — 64 с.

2. Мета: теоретично обґрунтувати особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми, які зазнали насильства в сім’ї.

3. Завдання

3.1. 1. Розкрити змістовно-технологічне забезпечення насильства в сім’ї, охарактеризувати види сімейного насильства і форми проявів. 2. Визначити причини насильства в сім’ї. 3. Проаналізувати зміст форм соціально-педагогічної роботи, спрямованої на подолання насильства в сім’ї. 4. Визначити особливості роботи неурядових організацій з дітьми, які зазнали насильства в сім’ї, також розробити методичні рекомендації щодо підвищення ефективності системи соціально-педогоічної роботи з дітьми, що зазнали насильства в сім’ї.

4. Розділи

4.1. 1.Змістовно-технологічне забезпечення поняття «насильство в сім'ї», його види і форми проявів. 2. Основні причини насильства: соціально-педагогічнийаспект. 3. Зміст форм соціально-педагогічної роботи, спрямованої на подолання домашнього насильства.