Cучасна українська мова. Синтаксис

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cучасна українська мова. Синтаксис by Mind Map: Cучасна українська мова. Синтаксис

1. Загальна інформація про курс

1.1. Робоча програма

1.2. Тематичний план

1.3. Критерії оцінювання

1.4. Друковані та інтернет-джереала

1.5. Термінологічний словник

1.6. Відомості про автора

1.7. Новини

1.8. Путівник

2. Структура курсу

2.1. Змістовий модуль 1. Синтаксис простого ускладненого речення

2.1.1. Теоретичний матеріал

2.1.1.1. Лекції

2.1.1.2. Презентація

2.1.1.3. Навчальний тест 1

2.1.1.4. Додаткові матеріали

2.1.1.4.1. Схема аналізу простого ускладненого речення

2.1.1.4.2. Таблиці

2.1.2. Практичні роботи

2.1.2.1. Практичне заняття 1. Синтаксис простого ускладненого речення

2.1.2.2. Практичне заняття 2. Однорідні члени речення

2.1.2.3. Практичне заняття 3. Відокремлені члени речення. Вставні та вставлені конструкції. Звертання

2.1.3. Лабораторна робота

2.1.3.1. Лабораторне заняття 1. Відокремлені члени речення. Вставні та вставлені конструкції. Звертання

2.1.4. Завдання для самостійної роботи

2.1.4.1. Самостійна робота 1

2.1.5. Модульний контроль

2.1.5.1. Контрольні питання до модуля 1

2.1.5.2. Тест 1 для самоконтролю

2.1.5.3. Модульний контроль 1

2.2. Змістовий модуль 2. Синтаксис складного речення

2.2.1. Теоретичний матеріал

2.2.1.1. Лекції

2.2.1.2. Презентації

2.2.1.3. Навчальний тест 2

2.2.1.4. Додаткові матеріали

2.2.1.4.1. Схема аналізу складного речення

2.2.1.4.2. Таблиці

2.2.2. Практичні роботи

2.2.2.1. Практичне заняття 4. Поняття про складне речення.

2.2.2.2. Практичне заняття 5. Складносурядне речення

2.2.2.3. Практичне заняття 6. Складне безсполучникове речення

2.2.3. Лабораторна робота

2.2.3.1. Лабораторне заняття 2. Складне безсполучникове речення

2.2.4. Завдання для самостійної роботи

2.2.4.1. Самостійна робота 2

2.2.5. Модульний контроль

2.2.5.1. Контрольні питання до модуля 2

2.2.5.2. Тест 2 для самоконтролю

2.2.5.3. Модульний контроль 2

2.3. Змістовий модуль 3. Складнопідрядне речення

2.3.1. Теоретичний матеріал

2.3.1.1. Лекції

2.3.1.2. Презентації

2.3.1.3. Навчальний тест 3

2.3.1.4. Додаткові матеріали

2.3.1.4.1. Таблиці

2.3.2. Практичні роботи

2.3.2.1. Практичне заняття 7. Історія вивчення складнопідрядних речень

2.3.2.2. Практичне заняття 8. Логіко-граматичний і формально-граматичний принципи класифікації складнопідрядних речень

2.3.2.3. Практичне заняття 9. Структурно-семантичний принцип класифікації складнопідрядних речень

2.3.3. Лабораторна робота

2.3.3.1. Лабораторне заняття 3. Структурно-семантичний принцип класифікації складнопідрядних речень

2.3.4. Завдання для самостійної роботи

2.3.4.1. Самостійна робота 3

2.3.5. Модульний контроль

2.3.5.1. Контрольні питання до модуля 3

2.3.5.2. Тест 3 для самоконтролю

2.3.5.3. Модульний контроль 3

2.4. Змістовий модуль 4. Багатокомпонентне складне речення

2.4.1. Теоретичний матеріал

2.4.1.1. Лекції

2.4.1.2. Презентація

2.4.1.3. Навчальний тест 4

2.4.1.4. Додаткові матеріали

2.4.1.4.1. Таблиці

2.4.2. Практичні роботи

2.4.2.1. Практичне заняття 10. Складнопідрядне речення з кількома підрядними

2.4.2.2. Практичне заняття 11. Складне речення з різними видами звʼязку

2.4.3. Лабораторна робота

2.4.3.1. Лабораторне заняття 4. Складне речення з різними видами звʼязку

2.4.4. Завдання для самостійної роботи

2.4.4.1. Самостійна робота 4

2.4.5. Модульний контроль

2.4.5.1. Контрольні питання до модуля 4

2.4.5.2. Тест 4 для самоконтролю

2.4.5.3. Модульний контроль 4

2.5. Підсумкове оцінювання

2.5.1. Питання до іспиту

2.5.2. Зразок екзаменаційного білету

2.5.3. Опис проведення підсумкового котролю