Аналіз уроку інформатики

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Аналіз уроку інформатики by Mind Map: Аналіз уроку інформатики

1. Визначення теми і мети

1.1. правильно

1.2. неправильно

1.3. невизначено

2. Тип уроку

2.1. комбінований

2.2. практичне заняття

2.3. лабораторна робота

2.4. екскурсія

2.5. нестандартний

2.6. безструктурний

3. Оцінка структури

3.1. доцільна

3.2. недоцільна

4. Перевірка присутніх

4.1. зроблена

4.2. не зроблена

5. Опитування

5.1. Метод

5.1.1. біля дошки

5.1.2. з місця

5.1.3. ущільнене

5.1.4. програмоване

5.1.5. розв'язування задач

5.2. Форма

5.2.1. індивідуальна

5.2.2. групова

5.2.3. фронтальна

5.2.4. письмова

5.3. Формулювання запитань

5.3.1. чітко

5.3.2. вичерпно

5.3.3. недостатньо чітко

5.4. Опитано

5.5. Виставлено оцінок

5.6. Правильність оцінок

5.6.1. правильні

5.6.2. занижені

5.6.3. завищені

5.7. Мотивовація оцінок

5.7.1. мотивовані

5.7.2. немотивовані

5.7.3. слабо мотивовані

6. Наочність

6.1. Кількість

6.1.1. достатня

6.1.2. зайва

6.1.3. відсутня

6.2. Вид

6.2.1. таблиці

6.2.2. карти

6.2.3. моделі

6.2.4. деталі

6.2.5. мультмедіа

6.3. Ефективність

6.3.1. висока

6.3.2. задовільна

6.3.3. низька

7. Мікроклімат уроку

7.1. сприяв засвоєнню знань

7.2. активізував пізнавальну діяльність

7.3. неврівноважений

7.4. заважав нормальній роботі класу

8. Зауваження до уроку

8.1. Позитивні

8.2. Недоліки

8.3. Підсумкова оцінка

8.3.1. відмінно

8.3.2. добре

8.3.3. задовільно

8.3.4. незадовільно

9. Рекомендації

10. Загальні відомості

10.1. Предмет

10.2. Клас

10.3. Дата

10.4. Вчитель

10.5. Мета відвідування

10.6. Тема уроку

10.7. Мета уроку

11. Виклад нового матеріалу

11.1. Науковий рівень

11.1.1. високий

11.1.2. задовільний

11.1.3. низький

11.2. Доступність викладу

11.2.1. повна

11.2.2. обмежена

11.2.3. відсутня

11.3. Зв'язок з життям

11.3.1. високий

11.3.2. слабкий

11.3.3. відсутній

11.3.4. частковий

11.4. Мова вчителя

11.4.1. багата

11.4.2. емоційна

11.4.3. грамотна

11.4.4. багатослівна

11.4.5. лаконічна

11.4.6. логічна

11.4.7. чітка

12. Зворотній зв'язок

12.1. безперервний зв'язок

12.2. опитування, після пояснення

12.3. наведення прикладів

12.4. розв'язування задач

12.5. виконання вправ

12.6. письмове опитування

12.7. контролюючі програми

13. Засвоєння матеріалу учням

13.1. відмінне

13.2. добре

13.3. задовільне

13.4. незадовільне

14. Санітарно-гігієнічні умови

14.1. дотримання ТБ з ПК

14.2. норми роботи з ПК

14.3. попередження стомленості дітей

14.4. слідкування за осанкою і зором

15. Взаємозв'язок між етапами уроку

15.1. Логічний

15.2. Плавний

15.3. Повний

15.4. Розірваний

15.5. Відсутній

16. Досягнення мети уроку

16.1. повна

16.2. обмежена

16.3. часткова

16.4. відсутня