Տնտեսության ճյուղի շահութաբերության վրա ազդող գործոններն ըստ Մայքլ Փորթերի

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Տնտեսության ճյուղի շահութաբերության վրա ազդող գործոններն ըստ Մայքլ Փորթերի by Mind Map: Տնտեսության ճյուղի շահութաբերության վրա ազդող գործոններն ըստ Մայքլ Փորթերի

1. Առկա է «թշնամական» մրցակցթյուն

1.1. «Թշնամանքը» մրցակիցների միջև ավելիէ ուժգնանում հետևյալ դեպքերում

1.1.1. Շուկան լքելու արգելքները բարձր են

1.1.2. Շուկայի աճը շատ դանդաղ է

1.1.3. Մրցակիցները շատ են և/կամ նույն չափի են

1.1.4. Մրցակիցները լավ ծանոթ չեն իրար և չեն կարողանում ընկալել միմյանց ազդակները

1.1.5. Ընկերությունները շատ նվիրվծ են իրենց բիզնեսին, և ունեն նպտականեր որոնք ավելի կարևոր են քան զուտ տնտեսական արդյունքները

1.2. Գնային մրցակցություն է առաջանում հետևյալ դեպքերում

1.2.1. Մրցակիցների ապրանքներն գրեթե իդենտիկ են, իսկ գնորդների այլ մատակարարների անցնելու ծախսերը շատ փոքր են

1.2.2. Հաստատուն ծախսերը բարձր են, սահմանային ծախսերը՝ ցածր

1.2.3. Արդյունավետ լինելու համար անհրաժեշտ է ապահովել վաճառքի մեծ ծավալներ

1.2.4. Ապրանքը փչացող է

2. Նոր մրցակիցների հայտնվելու վտանգը

2.1. Շուկա մուտք գործելու արգելքներ

2.1.1. Գնորդի մասշտաբի էֆֆեկտ

2.1.2. գնորդների, այլ մատակարարներին անցնելու հետ կապված ծախքերը

2.1.3. Դիստրիբուցիոն ցանցեր մուտք գործելու անհավասար հնարավորություններ

2.1.4. Շուկա մտնելու պետական սահմանափակումներ

2.1.5. Խոշոր ներդրումների անհրաժեշտություն

2.1.6. Շուկայի բնիկների առավելությունները, որոնց կախված չեն մասշտաբից

2.1.7. Մատակարարի մասշտաբի էֆֆեկտ

2.2. Շուկայի «Բնիկների» հակահարվածը նորեկներին

2.2.1. Բնիկներն ունեն բավարար ռեսուրսներ նորեկներին հակահարված տալու համար

2.2.2. Բնիկները պատրաստ են կտրուկ իջեցնել գները նորեկներին հակազդելու համար

2.2.3. Շուկայի շատ դանդաղ է աճում, այնպես որ նորեկների վաճառքները ձևավորվում են հիմնականում բնիկների շուկայի մասնաբաժնի հաշվին

2.2.4. Բնիկների անցյալում վճռական հակահարված են տվել նորեկներին

3. Փոխարինող ապրանքների առկայության վտանգը

3.1. Փոխարինող ապրանքներն գրավիչ այլընտրանք են գնորդների համար

3.2. Գնորդների կողմից այլ ապրանքների անցնելու ծախսերը շատ փոքր են

4. Մատակարարների «Իշխանությունը»

4.1. Մատակարարների հասույթը մեծ կածվածության մեջ չէ կոնկրետ այս ճյուղից

4.2. Մատակարարների ճյուղում կենտրոնացումը շատ ավելի բարձր է քան գնորդ ճյուղում

4.3. Ճյուղի ընկերությունները կրում են զգալի ծախսեր, եթե փոխում են մատակարարներին

4.4. Մատակարարներն առաջարկում են տարբերակված ապրանքներ

4.5. Մատակարարվող ապրանքների համար չկան փոխարինիչներ

5. Գնորդների «իշխանություն»

5.1. Գնորդներն ունեն լծակներ մատակարարների հետ բանակցելուց

5.1.1. Գնորդները կարող են սկսել իրենք արտադրել այն, ինչ իրենց պետք է

5.1.2. Մատակարարներ փոխելու հետ կապված ծախսերը շատ թոքր են

5.1.3. Ճյուղի արտադրանքը ստանդարտ է և միատեսակ

5.1.4. Առկա են փոքրաթիվ գնորդներ

5.2. Գնորդները զգայուն են գնի նկատմամբ

5.2.1. Ձեռք բերվող ապրանք զգալի տոկոս է կազմում նրանց ծախսերի մեջ

5.2.2. Գնորնդերի ունեն ցածր եկամտաբերություն և անընդհատ ձգտում են կրճատել ծախսերը

5.2.3. Ճյուղի արտադրանքը գնորդների այլ ծախսերի վրա շատ փոքր ազդեցություն ոնի, այսինքն չի թույլ տալիս նրան տնտեսել այլ ոլորտներում

5.2.4. Ճյուղի ապրանքի որակը շատ փոքր ազդեցություն ունի գնումը կատարելու որոշման վրա