Politični sistem RS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Politični sistem RS by Mind Map: Politični sistem RS

1. Ustava

1.1. sprejeta 23.12.1991

1.2. zagotavljanje upravljanja parlamentarnega sistema

1.3. najvišji pravni akt

2. Vlada

2.1. predstavlja izvršilno oblast

2.2. Miro Cerar

2.2.1. SMC

2.2.2. DeSUS

2.2.3. SD

3. Oblasti

3.1. Zakonodajna

3.2. Izvršilna

3.3. Sodna

4. Predsednik

4.1. vrhovni poveljnik

4.2. Borut Pahor

4.3. Predsedniške volitve

4.3.1. največ dve petletni obdobji

5. Državni zbor

5.1. 90 poslancev

5.2. Najvišji zakonodajni organ

5.3. Milan Berglez

6. Državni svet

6.1. 40 članov

6.2. Mitja Bervar

7. Sodstvo

7.1. vezani na ustavo in zakon

7.2. okrajna in okrožna sodišča

7.3. neodvisni pri opravljanju svoje funkcije