Eğitimde Materyal Tasarımı

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Eğitimde Materyal Tasarımı by Mind Map: Eğitimde Materyal Tasarımı

1. Tasarım İlkeleri

1.1. Yakınlık İlkesi

1.2. Hizalama İlkesi

1.3. Tekrar İlkesi

1.4. Zıtlık İlkesi

1.5. Bütünlük İlkesi

2. Tasarım Elemanları

2.1. Çizgi

2.2. Renk

3. İletişim Süreci Ögeleri

3.1. Kaynak-Kodlama

3.2. Mesaj

3.3. Kanal

3.4. Kod Çözme-Alıcı

3.5. Geri Bildirim

4. Kaynak Güvenirliği

4.1. Dürüstlük

4.2. Uzmanlık

4.3. İstek

4.4. Nesnellik