Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CANLILAR by Mind Map: CANLILAR

1. .................................................

1.1. .......................................................................................

1.2. .......................................................................................

2. ...........................................................

2.1. .....................................................................

2.1.1. .......................................................................................

2.1.1.1. yumurta ile çoğalır, yavrusuna bakmaz, derisi pullu ve serttir.

2.1.2. .......................................................................................

2.1.2.1. yumurtayla çoğalır, yavrusuna bakar, tüyleri vardır.

2.1.3. .......................................................................................

2.1.3.1. doğurarak çoğalır, yavrusuna bakar, vücudu kıllarla kaplıdır.

2.1.4. .......................................................................................

2.1.4.1. yaşamlarının bir bölümünü suda bir bölümünü karada geçirirler, yumurtlarlar, derileri nemli ve kaygandır.

2.1.5. .......................................................................................

2.1.5.1. yumurtayla çoğalır, yavrusuna bakmaz, derileri pulludur.

2.2. ......................................................................

3. ........................................................

4. ........................................................

4.1. .......................................................................................

4.1.1. bazıları yenir fakat doğadakilerin çoğu zehirlidir.

4.2. ......................................................................................

4.3. ......................................................................................

4.4. ......................................................................................