Концепція Нової Школи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Концепція Нової Школи by Mind Map: Концепція  Нової  Школи

1. 8 КОМПОНЕНТІВ

1.1. ВМОТИВОВАНИЙ ВЧИТЕЛЬ

1.2. НОВИЙ ЗМІСТ ОСВІТИ

1.3. ВИХОВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

1.4. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, АВТОНОМІЯ ШКОЛИ

1.5. ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА

1.6. ДИТИНОЦЕНТРИЗМ

1.7. НОВА СТРУКТУРА ШКОЛИ

1.8. СПРАВЕДЛИВЕ ФІНАНСУВАННЯ

2. ПРОГРАМА

3. ВЧИТЕЛЬ

3.1. ВМОТИВОВАНИЙ

3.2. КРИТИЧНО МИСЛЯЧИЙ

3.3. КОУЧ (СТВОРЮЄ УМОВИ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ)

3.4. ТЬЮТОР (НАСТАВНИК, НАВЧАЄ ОЧНО ТА ДИСТАНЦІЙНО)

3.5. МЕДІАТОР (ОБ'ЄКТИВНИЙ ПОСЕРЕДНИК УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ)

3.6. ОСВІТА ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

3.7. ПЕДАГОГ-ПАРТНЕР

4. ЦІЛІ / МЕТА

4.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ

4.2. ОРІЄНТАЦІЯ НА УЧНЯ

4.3. ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ

4.4. ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ТРАЕКТОРІЇ ДИТИНИ НАРІВНІ ІЗ ВЧИТЕЛЯМИ

4.5. ПЕРЕВАГА МЕТОДІВ СПІВПРАЦІ У НАЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

4.6. ВИПУСКНИК: ОСОБИСТІСТЬ, ІННОВАТОР, ПАТРІОТ

5. викладання

6. МЕТОДИ НУШ

6.1. ГЕЙМІФІКАЦІЯ ОСВІТИ - НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ГРУ

6.2. ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ

6.3. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД (ІНТЕГРАЦІЯ)

6.4. ТЕМАТИЧНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД: ЩОДЕННІ 3, ЩОДЕННІ5, МОЗКОВИЙ ШТУРМ, КАРТА РОЗУМУ, Я-СХЕМА, АСОЦІАТИВНИЙ КУЩ, ТАКСОНОМІЯ БЛУМА

7. ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА

7.1. ПОВАГА ДО ОСОБИСТОСТІ

7.2. ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ І ПОЗИТИВНЕ СТАВЛЕННЯ

7.3. ДОВІРА У ВІДНОСИНАХ

7.4. ДІАЛОГ - ВЗАЄМОДІЯ - ВЗАЄМОПОВАГА

7.5. РОЗПОДІЛЕНЕ ЛІДЕРСТВО

7.6. ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

8. орморм