CABANG UTAMA DALAM PENGENALAN FALSAFAH ILMU (METAFIZIK, EPISTEMOLOGI, AKSIOLOGI)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CABANG UTAMA DALAM PENGENALAN FALSAFAH ILMU (METAFIZIK, EPISTEMOLOGI, AKSIOLOGI) by Mind Map: CABANG UTAMA DALAM PENGENALAN FALSAFAH ILMU (METAFIZIK, EPISTEMOLOGI, AKSIOLOGI)

1. EPISTEMOLOGI : cabang bidang falsafah yang mengkaji ilmu pengetahuan. cth: Apa itu ilmu? Bagaimana untuk perolehnya? Pemikiran kritis.

1.1. Mazhab Idealistik

1.1.1. Menekankan penguasaan ilmu daripada kesedaran kepada kefahaman

1.1.2. Menolak ilmu sebagai refleksi otak manusia

1.2. Mazhab Materialistik

1.2.1. Menekankan pendekatan ilmu dari kefahaman kepada kesedaran

1.2.2. Teori yang dinyatakan tidak dapat menghuraikan masalah ilmu rasional dengan tepat.

1.3. Materialisme ,Dialektikal

1.3.1. Menganggap pelaksanaan teori pada tempat pertama dan mula interaksi abstrak untuk selesaikan perkara lebih konflik.

1.4. Empirisme

1.4.1. Semua pengetahuan saintifikasi diperoleh berdasarkan pengalaman. Cth George Berkeley, David Hume

2. AKSIOLOGI

2.1. ESTETIKA

2.1.1. Mengkaji tentang nilai-nilai mengenai kecantikan dan kesenian.

2.1.2. Cth ahli falsafah: Plato, Aristotle

2.2. ETIKA

2.2.1. Mengkaji dan mencadang prinsip-prinsip yang sesuai ; etika normatif; falsafah moral

2.2.2. Metaetika digunakan untuk mempersoalkan etika dalam kehidupan dan asas logikal kepada sistem mengkaji tentang kegunaan; cth salah, baik, jahat.

3. METAFIZIK

3.1. Mengkaji perkara-perkara realiti;cth adakah tuhan wujud?