Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Základy ICT by Mind Map: Základy ICT
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Základy ICT

Pomůcka pro školení ICT

Get started!

Složky a soubory

orientace ve stromové struktuře

pohyb ve stromové struktuře

vytvoření

přejmenování

kopírování

přesouvání

mazání

výběr

myší, klikáním, SHIFT souvislý výběr, CTRL nesouvislý výběr, tažením

klávesnicí

zrušení výběru

Speciality

zabalení, komprimace

rozbalení, dekomprimace

zašifrování/rozšifrování

rozdělení/sloučení

Data

reprezentace dat v počítači

audio

grafika

texty

...

Formáty dokumentů

textové dokumenty a metadokumenty

MS Office, .doc, .xls, .ppt

MS Office, .docx, .xlsx, .pptx

ODF (OpenOffice), .odt, .ods, .odp, .odg

ostatní, .txt, .pdf, .html, .xml

zvukové

.mp3

.wav

.ogg

.mid

video

.avi

.mpg

.wma

.flv

komprimované

.zip

.rar

.7z

spouštěcí

.exe / .com

.bat / .cmd

.lnk

.msi

grafika

bitmapová/rastrová, .bmp, .jpg / .jpeg, .gif, .png, .tiff, .ico

vektorová, .svg, kliparty

specializované, .xcf, .psd

Zdroje na Internetu

http://petr.vaclavek.com/article/535/fotky-zdarma-pro-webdesign

Rizika