Základy ICT

Pomůcka pro školení

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Základy ICT by Mind Map: Základy ICT

1. Get started!

2. Zdroje na Internetu

2.1. http://petr.vaclavek.com/article/535/fotky-zdarma-pro-webdesign

3. Rizika

4. Složky a soubory

4.1. orientace ve stromové struktuře

4.2. pohyb ve stromové struktuře

4.3. vytvoření

4.4. přejmenování

4.5. kopírování

4.6. přesouvání

4.7. mazání

4.8. výběr

4.8.1. myší

4.8.1.1. klikáním

4.8.1.1.1. SHIFT souvislý výběr

4.8.1.1.2. CTRL nesouvislý výběr

4.8.1.2. tažením

4.8.2. klávesnicí

4.8.3. zrušení výběru

4.9. Speciality

4.9.1. zabalení, komprimace

4.9.2. rozbalení, dekomprimace

4.9.3. zašifrování/rozšifrování

4.9.4. rozdělení/sloučení

5. Data

5.1. reprezentace dat v počítači

5.1.1. audio

5.1.2. grafika

5.1.3. texty

5.1.4. ...

6. Formáty dokumentů

6.1. textové dokumenty a metadokumenty

6.1.1. MS Office

6.1.1.1. .doc

6.1.1.2. .xls

6.1.1.3. .ppt

6.1.2. MS Office

6.1.2.1. .docx

6.1.2.2. .xlsx

6.1.2.3. .pptx

6.1.3. ODF (OpenOffice)

6.1.3.1. .odt

6.1.3.2. .ods

6.1.3.3. .odp

6.1.3.4. .odg

6.1.4. ostatní

6.1.4.1. .txt

6.1.4.2. .pdf

6.1.4.3. .html

6.1.4.4. .xml

6.2. zvukové

6.2.1. .mp3

6.2.2. .wav

6.2.3. .ogg

6.2.4. .mid

6.3. video

6.3.1. .avi

6.3.2. .mpg

6.3.3. .wma

6.3.4. .flv

6.4. komprimované

6.4.1. .zip

6.4.2. .rar

6.4.3. .7z

6.5. spouštěcí

6.5.1. .exe / .com

6.5.2. .bat / .cmd

6.5.3. .lnk

6.5.4. .msi

6.6. grafika

6.6.1. bitmapová/rastrová

6.6.1.1. .bmp

6.6.1.2. .jpg / .jpeg

6.6.1.3. .gif

6.6.1.4. .png

6.6.1.5. .tiff

6.6.1.6. .ico

6.6.2. vektorová

6.6.2.1. .svg

6.6.2.2. kliparty

6.6.3. specializované

6.6.3.1. .xcf

6.6.3.2. .psd