Socjologia- nauka o społeczeństwie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Socjologia- nauka o społeczeństwie by Mind Map: Socjologia- nauka o społeczeństwie

1. Początek dyscypliny naukowej

1.1. Prekursorzy socjologii

1.1.1. a)August Comte (Francja) b) Herbert Spencer( Wielka Brytania) c) Emil Durkheim (Francja) d)Max Weber (Niemcy) e) Florian Znaniecki

1.2. Socjologia rozwijała się do II wojny światowej. Po tym okresie psychologia społeczna i socjologia rozwijały się najszybciej

2. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie

2.1. Wiedza potoczna

2.2. wrażliwość artystyczna

2.3. filozofia społeczna

3. Naukowość socjologii

3.1. Cechy naukowego podejścia do wiedzy społecznej

3.1.1. zmierzanie do wyjaśniania faktów przy pomocy istniejących teorii

3.1.2. obowiązywanie reguł procesu badawczego

3.1.3. wyróżnikiem nauki jest neutralność i powstrzymywanie się od wartościowania

3.2. Socjologia jako dyscyplina nauka rozwija się w dwóch kierunkach

3.2.1. model pozytywistyczny

3.2.2. model antypozytywistyczny(humanistyczny)