A magyar nyelv szófaji rendszere

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A magyar nyelv szófaji rendszere by Mind Map: A magyar nyelv szófaji rendszere

1. Alapszófajok

1.1. Tulajdonképpeni alapszófajok

1.1.1. ige

1.1.2. főnév

1.1.3. melléknév

1.1.4. határozószó

1.2. Alapszófajokat helyettesítő szófajok

1.2.1. főnévi névmás

1.2.2. melléknévi névmás

1.2.3. határozói névmás

1.3. Átmeneti szófajú szavak

1.3.1. főnévi igenév

1.3.2. melléknévi igenév

1.3.3. határozói igenév

2. Viszonyszók

2.1. Morfológiai természetű szerkezetekben

2.1.1. segédige

2.1.2. segédigenév

2.1.3. névutó

2.1.4. határozóvá tevő mint

2.1.5. névutómelléknév

2.1.6. igekötő

2.2. Nem morfológiai természetű szerkezetekben

2.2.1. kötőszó

2.2.2. partikula

2.2.3. névelő

2.2.4. tagadószó

3. Mondatszók

3.1. indulatszó

3.2. interakciós mondatszó

3.3. módosítószó

3.4. hangutánzó mondatszó