A magyar nyelv szófaji rendszere

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
A magyar nyelv szófaji rendszere von Mind Map: A magyar nyelv szófaji rendszere

1. Alapszófajok

1.1. Tulajdonképpeni alapszófajok

1.1.1. ige

1.1.2. főnév

1.1.3. melléknév

1.1.4. határozószó

1.2. Alapszófajokat helyettesítő szófajok

1.2.1. főnévi névmás

1.2.2. melléknévi névmás

1.2.3. határozói névmás

1.3. Átmeneti szófajú szavak

1.3.1. főnévi igenév

1.3.2. melléknévi igenév

1.3.3. határozói igenév

2. Viszonyszók

2.1. Morfológiai természetű szerkezetekben

2.1.1. segédige

2.1.2. segédigenév

2.1.3. névutó

2.1.4. határozóvá tevő mint

2.1.5. névutómelléknév

2.1.6. igekötő

2.2. Nem morfológiai természetű szerkezetekben

2.2.1. kötőszó

2.2.2. partikula

2.2.3. névelő

2.2.4. tagadószó

3. Mondatszók

3.1. indulatszó

3.2. interakciós mondatszó

3.3. módosítószó

3.4. hangutánzó mondatszó