Hubungan Malaysia - Thailand

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hubungan Malaysia - Thailand by Mind Map: Hubungan Malaysia - Thailand

1. Hubungan Malaysia-Thailand merujuk kepada hubungan politik, ekonomi dan sosial di antara dua negara, Malaysia dan Thailand, yang berkongsi sempadan daratan dan lautan. Malaysia mempunyai kedutaan di Bangkok, manakala Thailand mempunyai kedutaan di Kuala Lumpur.

1.1. Final exam

1.2. Exercises

1.3. Attendance

2. Jepun gunakan Siam menyerang Tanah Melayu

2.1. Kerajaan Siam dengan 'lapang dada' membuka laluan daratannya kepada tentera Jepun untuk menyerang Tanah Melayu pada 1941.

2.2. Dengan demikian Siam terlepas dari cengkaman dan serangan tentera Jepun.

2.3. Perjanjian damai antara Indonesia-Malaysia ditandatangani di Bangkok setelah Indonesia melancarkan operasi Ganyang Malaysia.

3. Persamaan dan perbezaan

3.1. Saiz negara Thailand jauh lebih besar daripada Malaysia.

3.2. Thailand terletak di utara Malaysia. Bahasa Melayu digunakan secara meluas di Patani, Yala dan Narathiwat.

3.3. Mereka juga berugama Islam dan pelancong Malaysia mudah mencari makanan halal.

4. Thailand menjajah utara Tanah Melayu

4.1. Hubungan dua negara ini telah wujud sejak penjajah British datang ke Tanah Melayu. Thailand melalui wakilnya pernah menjajah Tanah Melayu hingga ke pulau Singapura. Tamagi pernah menguasai Temasek / (Singapura) semasa Parameswara lari dari Palembang. Negeri Perak, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu menghantar bunga emas sebagai bayaran ufti setiap tahun kepada Raja Siam. Hasil hubungan erat dengan negara China sebgai pelindung, Laksamana Zheng He bersama 35,000 laskar telah memberi amaran agar Siam tidak mengganggu kemajuan ekonomi dan politik kerajaan Melaka.

4.2. Namun dari semasa ke semasa, Siam masih mencatur utusan pentadbiran di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kedah terpaksa meminta bantuan Kapten Francis Light agar tentera British membantu Kedah menghadapi serangan Siam. Namun British mungkin janji malah British merampas pula Province Wellesley.