Bab 6 : Kaedah Perolehan Ilmu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bab 6 : Kaedah Perolehan Ilmu by Mind Map: Bab 6 : Kaedah Perolehan Ilmu

1. Al istiqr'a al naqis iaitu mengkaji sebahagian benda yang dapat dikaji sahaja kemudiannya membuat kesimpulan secara menyeluruh dan umum dengan meliputi benda yang dikaji dan tak dikaji ianya tidak mutlak

2. Perbahasan tentang sumber dan kebenaran ilmu yang terbahagi kpd 2 iaitu : 1) Bagaimana mendapatkan ilmu 2) Cara mendapatkan ilmu yang termasuk dalam kaedah atau metode ilmu

3. Aksion contohnya :1) Set semesta lebih besar daripada sebarang subsetnya 2) Setiap garis lurus boleh dipanjangkan pada hujungnya tanpa had

4. Qias ialah 2 perkataan yang mengandungi 2 unsur yang sama bersifat umum, ia menyimpulkan penyataan ketiga manakala kebenarannya samapada 2 penyataan sebelumnya

5. Slogisme (qias) mengandungi 3 propositions iaitu 1) minor premise 2) major premise 3) conclusion

6. Kaedah deduktif bertolak dari penyataan aksion atau premise yang bersifat apriori bukan aposteriori .Pada prinsipnya aksion dan postulat adalah berbeza. Perbezaannya ialah aksion adalah kebenaran yg tidak perlu dibuktikan manakala postulat adalah kebenaran yg perlu dibuktikan

7. Kaedah Hipotetiko Deduktif Championed by the philosopher of Scaience that is karl Popper (1902-1994) the goal of these tests is not to comfirm but to satisfy the hypothesis . The accepted scientific explanation is the hypothesis that successfuly withstand repeated attempts to satisty it.

8. Kaedah Induktif ialah penalaan dari kes khusus kepada kesimpulan atau rumusan umum ia merupakan dan dikenali sebagai logik moden dan prinsipnya digunakan pada era moden manakala kaedah deduktif digunakan pada era klasik . Ia terbahagi kepada 2kaedah iaitu : 1) Istiqra' al Tamm (complete induction) 2) istiqra' al al Naqis(imcomplete induction)

8.1. Kaedah Al Istiqr'a 1) Al Istiqr'a al tamm merupakan kaedah induksi yang tepat menyeluruh dan menyakinkan keputusannya adalah muktamad dan tidak dipertikaikan lagi kesahihannya

9. Permasalahan kaedah perolehan ilmu termasuk dalam persoalan falsafah ilmu iaitu terutamanya dalam aspek epistemologi ilmu

10. Epistemologi ilmu

11. Perbahasan tentang sumber dan kebenaran ilmu yang terbahagi kpd 2 iaitu : 1) Bagaimana mendapatkan ilmu 2) Cara mendapatkan ilmu yang termasuk dalam kaedah atau metode ilmu

12. Dari segi bahasa Yunani

13. "meta" bermaksud sesudah"Hodos" bermaksud jalan atau langkah untuk mencapai pengetahuan yang benar atau proses memperolehi pelbagai jenis pengetahuan

14. Dalam mengkaji perolehan ilmu terdapatnya polarisasi ilmu antara - sains tabie atau fizikal dan sains sosial dan kemanusiaan

15. Perbezaan diantara 2 jenis ilmu ini memerlukan kaedah yang berbeza untuk dikaji dan 2 kaedah yang berbeza itu ialah 1) kaedah kuantitatif 2) kaedah kualitatif

16. Kaedah Hipotetiko Deduktif Championed by the philosopher of Scaience that is karl Popper (1902-1994) the goal of these tests is not to comfirm but to satisfy the hypothesis . The accepted scientific explanation is the hypothesis that successfuly withstand repeated attempts to satisty it.

17. Bab 6 : Kaedah Perolehan Ilmu

17.1. Epistemologi ilmu

17.2. Permasalahan kaedah perolehan ilmu termasuk dalam persoalan falsafah ilmu iaitu terutamanya dalam aspek epistemologi ilmu

17.3. Dari segi bahasa Yunani

17.4. "meta" bermaksud sesudah"Hodos" bermaksud jalan atau langkah untuk mencapai pengetahuan yang benar atau proses memperolehi pelbagai jenis pengetahuan

17.5. Dalam mengkaji perolehan ilmu terdapatnya polarisasi ilmu antara - sains tabie atau fizikal dan sains sosial dan kemanusiaan

17.6. Perbezaan diantara 2 jenis ilmu ini memerlukan kaedah yang berbeza untuk dikaji dan 2 kaedah yang berbeza itu ialah 1) kaedah kuantitatif 2) kaedah kualitatif

17.7. Kaedah Deduktif ialah penelaran dari kesimpulan atau rumusan kpd kelas-kelas tertentu. Dari ilmu logik ia dinamakan sebagai Qias .

18. Al istiqr'a al naqis iaitu mengkaji sebahagian benda yang dapat dikaji sahaja kemudiannya membuat kesimpulan secara menyeluruh dan umum dengan meliputi benda yang dikaji dan tak dikaji ianya tidak mutlak

19. Aksion contohnya :1) Set semesta lebih besar daripada sebarang subsetnya 2) Setiap garis lurus boleh dipanjangkan pada hujungnya tanpa had

20. Kaedah Deduktif ialah penelaran dari kesimpulan atau rumusan kpd kelas-kelas tertentu. Dari ilmu logik ia dinamakan sebagai Qias .

21. Qias ialah 2 perkataan yang mengandungi 2 unsur yang sama bersifat umum, ia menyimpulkan penyataan ketiga manakala kebenarannya samapada 2 penyataan sebelumnya

22. Slogisme (qias) mengandungi 3 propositions iaitu 1) minor premise 2) major premise 3) conclusion

23. Kaedah deduktif bertolak dari penyataan aksion atau premise yang bersifat apriori bukan aposteriori .Pada prinsipnya aksion dan postulat adalah berbeza. Perbezaannya ialah aksion adalah kebenaran yg tidak perlu dibuktikan manakala postulat adalah kebenaran yg perlu dibuktikan

24. Kaedah Induktif ialah penalaan dari kes khusus kepada kesimpulan atau rumusan umum ia merupakan dan dikenali sebagai logik moden dan prinsipnya digunakan pada era moden manakala kaedah deduktif digunakan pada era klasik . Ia terbahagi kepada 2kaedah iaitu : 1) Istiqra' al Tamm (complete induction) 2) istiqra' al al Naqis(imcomplete induction)

24.1. Kaedah Al Istiqr'a 1) Al Istiqr'a al tamm merupakan kaedah induksi yang tepat menyeluruh dan menyakinkan keputusannya adalah muktamad dan tidak dipertikaikan lagi kesahihannya