Metoda modelowania

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metoda modelowania by Mind Map: Metoda modelowania

1. Czym jest metoda modelowania?

1.1. „Słowa uczą, a przykłady pociągają”- najbardziej skuteczna metoda wychowania

1.2. Metoda modelowania, metoda działania własnym przykładem, metoda dawania dobrego przykładu, metoda przykładu…

2. Wychowawcze znaczenie zgeneralizowanych efektów modelowania

2.1. Dzieci i młodzież w wyniku metody dawania dobrego przykładu kształtują się na lepszych ludzi

2.2. Dzieci biorą przykład ze swoich rodziców i uczą się od nich jak postępować

2.3. Jeden miły gest = wiele nowych osiągnięć…

3. „Logika” następstw w stosowaniu metody modelowania

3.1. Na podstawie zaledwie jednego lub kilku przejawów postępowania społecznie i moralnie pożądanego błędem byłoby oczekiwać zadowalającej skuteczności metody dawania dobrego przykład

3.2. W przypadku zachowań altruistycznych powinno się postępować w miarę konsekwentnie, a przynajmniej być wiernym ogólnemu nakazowi moralnemu

4. Prospołeczne zachowania rodziców i nauczycieli

4.1. Zachowania, które szczególnie zwracają uwagę dzieci i młodzieży. Przejawami tych zachowań są :

4.1.1. okazywanie przez rodziców wzajemnego zrozumienia, zaufania i serdeczności

4.1.2. udzielanie sobie pomocy i bycie życzliwym

4.1.3. troska o wzajemne samopoczucie

5. Podatność dziecka na wpływy metody modelowania

5.1. Metoda modelowania jest mniej skuteczna w stosunku do młodszych dzieci niż starszych

5.2. Zróżnicowane jest również oddziaływanie metody modelowania na chłopców i na dziewczynki

6. Zależność metody modelowania od różnych czynników

6.1. Zauważono także, iż model wywiera tym większy wpływ na obserwatora:

6.1.1. im w wyższym stopniu obserwator postrzega jego kompetencje i prestiż

6.1.2. im szerszy jest zakres władzy modela

6.1.3. im w większym stopniu obserwator zauważa u modela podobieństwo do siebie

6.1.4. im więcej entuzjazmu przejawia model dla swych zachowań altruistycznych