Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metoda modelowania by Mind Map: Metoda modelowania

1. „Logika” następstw w stosowaniu metody modelowania

1.1. Na podstawie zaledwie jednego lub kilku przejawów postępowania społecznie i moralnie pożądanego błędem byłoby oczekiwać zadowalającej skuteczności metody dawania dobrego przykład

1.2. W przypadku zachowań altruistycznych powinno się postępować w miarę konsekwentnie, a przynajmniej być wiernym ogólnemu nakazowi moralnemu

2. Prospołeczne zachowania rodziców i nauczycieli

2.1. Zachowania, które szczególnie zwracają uwagę dzieci i młodzieży. Przejawami tych zachowań są :

2.1.1. okazywanie przez rodziców wzajemnego zrozumienia, zaufania i serdeczności

2.1.2. udzielanie sobie pomocy i bycie życzliwym

2.1.3. troska o wzajemne samopoczucie

3. Podatność dziecka na wpływy metody modelowania

3.1. Metoda modelowania jest mniej skuteczna w stosunku do młodszych dzieci niż starszych

3.2. Zróżnicowane jest również oddziaływanie metody modelowania na chłopców i na dziewczynki

4. Czym jest metoda modelowania?

4.1. „Słowa uczą, a przykłady pociągają”- najbardziej skuteczna metoda wychowania

4.2. Metoda modelowania, metoda działania własnym przykładem, metoda dawania dobrego przykładu, metoda przykładu…

5. Wychowawcze znaczenie zgeneralizowanych efektów modelowania

5.1. Dzieci i młodzież w wyniku metody dawania dobrego przykładu kształtują się na lepszych ludzi

5.2. Dzieci biorą przykład ze swoich rodziców i uczą się od nich jak postępować

5.3. Jeden miły gest = wiele nowych osiągnięć…

6. Zależność metody modelowania od różnych czynników

6.1. Zauważono także, iż model wywiera tym większy wpływ na obserwatora:

6.1.1. im w wyższym stopniu obserwator postrzega jego kompetencje i prestiż

6.1.2. im szerszy jest zakres władzy modela

6.1.3. im w większym stopniu obserwator zauważa u modela podobieństwo do siebie

6.1.4. im więcej entuzjazmu przejawia model dla swych zachowań altruistycznych