Fejlesztő értékelés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fejlesztő értékelés by Mind Map: Fejlesztő értékelés

1. olvasási napló

1.1. mindenki saját maga választotta könyvhöz

2. Guidelines

2.1. Anything goes!

2.2. No criticism or flaming allowed

2.3. The Wilder The Better

2.4. Quantity is Quality

2.5. Set a Time Limit

3. Hogyan értékelünk?

3.1. interaktív értékelés

3.1.1. teszt a tanulói kérdésekből

3.1.2. helytelen megoldások alapján tervezzük meg a továbblépést

3.2. fejlesztő értékelés

3.3. tanulói igényekhez alkalmazkodva

3.3.1. "Ne tedd fel a kezed!"

3.3.1.1. kis időt hagy a tanár, hogy a lassabbak is megtalálják a választ

3.3.2. jelzőlámpa

3.3.2.1. piros: még nem értem

3.3.2.2. sárga: nem biztos, hogy teljesen értem

3.3.2.3. zöld: értem

3.4. portfólió

3.4.1. tanuló munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény

3.4.2. egy vagy több területen bemutatja a tanuló fejlődését

3.4.3. fejlődési portfólió

3.4.3.1. minél több területről minél több tevékenység

3.4.4. folyamat portfólió

3.4.4.1. meghatározott terület fejlődésének dokumentálására

3.4.5. legjobb munkák portfólió

3.4.6. tanulási célok portfólió

3.4.6.1. célok + példák

3.4.7. digitális mappa

4. Miért értékelünk?

4.1. formatív értékelés

4.1.1. tanulási folyamat lépcsőit

4.1.1.1. Hogyan? - egyéni beszélgetésekkel

4.1.2. gyerek fejlődésének támogatásáért, tanulási folyamat támogatása

4.1.2.1. tanulási utak tervezése

4.1.2.1.1. Hogyan? - tanulási napló

4.1.2.1.2. Hogyan? - szülői klub

4.1.2.2. tanulás tanulása

4.1.2.2.1. közös reflexiók

4.1.2.2.2. egyéni reflexiók

4.2. diagnosztikus értékelés

4.2.1. helyzetfeltárás, pl: placement tests

4.3. szummatív értékelés

4.3.1. lezárás, minősítés

5. Mit értékelünk?

5.1. tananyagot

5.2. közösen elfogadott célok mentén a teljesítményt

5.2.1. Hogyan? - egyéni fejlődési tervvel

5.2.1.1. az adott tanulói tevékenységre vonatkozik, nem a diák személyére

5.2.1.1.1. célok

5.2.1.1.2. tevékenységek

5.3. a kompetenciák fejlődését

5.3.1. kognitív képességek

5.3.2. szociális kompetenciák

5.3.2.1. Hogyan? - társas együttlét elfogadott szabályait betartottuk?

5.3.2.1.1. együttműködés

5.3.2.1.2. elfogadás

5.3.2.1.3. rugalmasság

5.3.2.1.4. közösen elfogadott szabályok kiragasztva a falra

5.4. egyéni fejlesztési célok elérését

5.4.1. Hogyan? - T-kártyák segítségével

6. Ki értékel?

6.1. pedagógus

6.1.1. tanulásszervező

6.1.2. facilitátor

6.1.3. reflektáló

6.2. társak

6.2.1. Hogyan? - csoportos értékelés

6.2.1.1. ellenőrző listák

6.3. diák maga: önértékelés

6.3.1. erősségek, gyengeségek értékelése

6.3.2. saját célok kitűzése

6.3.3. felelősségvállalás a saját tanulásért

6.3.4. Hogyan? - önértékelő kártyák

6.3.4.1. saját tanulási stílus megismerése

6.3.4.2. önismeret

6.3.4.3. :) :( :/