Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Media og minoritetar by Mind Map: Media og minoritetar

1. Internasjonalt

1.1. Karikaturstriden

2. Kan journalistar byggje bruer?

3. Nasjonalt

3.1. Samar

3.1.1. New node

3.2. Innvandrarar

4. Sentrale begrep

4.1. Urfolk

4.1.1. New node

4.2. Etniske minoritetar

4.3. Nasjonale minoritetar

4.4. Blasfemi

4.5. Migrasjon

4.6. Etnosentrisme

4.7. Kulturrelativisme

4.8. Polarisering

4.9. Stereotypi

4.9.1. New node

4.10. Globalisering

4.11. Elendeperspektiv

4.12. Fugleperspektiv