SŁUCHANIE w komunikacji wewnątrzgrupowej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SŁUCHANIE w komunikacji wewnątrzgrupowej by Mind Map: SŁUCHANIE w komunikacji wewnątrzgrupowej

1. Wymaga: czasu, wysiłku, poświecenia, koncentracji i pokonania barier. BARIERY:

1.1. fizyczne kłopoty ze słuchem

1.2. przeciążenie informacjami

1.3. względy osobiste (ważniejsze rzeczy, o których myślimy w danym momencie)

1.4. hałas (szum fizyczny oraz psychologiczny)

2. POWODY

2.1. Dla których słuchamy:

2.1.1. zrozumienie i przechowywanie informacji

2.1.2. ocenianie jakości komunikatów

2.1.3. budowanie i podtrzymywanie relacji

2.1.4. pomaganie innym (np. zawody takie jak: lekarz, prawnik, duchowni, przyjaciele)

2.2. Pozwalające stwierdzić, ze słuchanie jest wyzwaniem:

2.2.1. słuchanie nie jest słyszeniem

2.2.2. słuchanie jest procesem skomplikowanym

3. Wg badań z 1926 r. w ciągu dnia 70% czasu poświęcamy na komunikację, w tym:

3.1. 9% - pisanie

3.2. 16% - czytanie

3.3. 30% - mówienie

3.4. 45% - słuchanie

4. Słuchanie jest to cecha skutecznego porozumiewania się. Jest procesem skomplikowanym, ponieważ można słuchać, ale nie słyszeć.

5. TRUDNOŚCI W SŁUCHANIU

5.1. nie wszyscy słuchacze odbierają taką samą wiadomość

5.2. posiadamy nawyki nieuważnego słuchania

5.2.1. pseudosłuchanie (udaje, że słucha)

5.2.2. egoistyczny gaduła (nie słucha innych)

5.2.3. wybiórcze słuchanie (słyszy to, co chce)

5.2.4. konfabulanci (sądzi, że to, co powtarza jest zgodne z tym, co wcześniej usłyszał)

5.2.5. izolowane słuchanie (nie chce słuchać)

5.2.6. defensywne słuchanie (wszystkie uwagi odbiera jako atak na siebie, stosuje taktykę obronną)

5.2.7. słuchacz czatujący na błędy (słucha uważnie, aby wyłapać błędy mówiącego)