Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SŁUCHANIE w komunikacji wewnątrzgrupowej by Mind Map: SŁUCHANIE w komunikacji
wewnątrzgrupowej
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SŁUCHANIE w komunikacji wewnątrzgrupowej

Słuchanie jest to cecha skutecznego porozumiewania się. Jest procesem skomplikowanym, ponieważ można słuchać, ale nie słyszeć.

Wymaga: czasu, wysiłku, poświecenia, koncentracji i pokonania barier. BARIERY:

fizyczne kłopoty ze słuchem

przeciążenie informacjami

względy osobiste (ważniejsze rzeczy, o których myślimy w danym momencie)

hałas (szum fizyczny oraz psychologiczny)

POWODY

Dla których słuchamy:

zrozumienie i przechowywanie informacji

ocenianie jakości komunikatów

budowanie i podtrzymywanie relacji

pomaganie innym (np. zawody takie jak: lekarz, prawnik, duchowni, przyjaciele)

Pozwalające stwierdzić, ze słuchanie jest wyzwaniem:

słuchanie nie jest słyszeniem

słuchanie jest procesem skomplikowanym

TRUDNOŚCI W SŁUCHANIU

nie wszyscy słuchacze odbierają taką samą wiadomość

posiadamy nawyki nieuważnego słuchania

pseudosłuchanie (udaje, że słucha)

egoistyczny gaduła (nie słucha innych)

wybiórcze słuchanie (słyszy to, co chce)

konfabulanci (sądzi, że to, co powtarza jest zgodne z tym, co wcześniej usłyszał)

izolowane słuchanie (nie chce słuchać)

defensywne słuchanie (wszystkie uwagi odbiera jako atak na siebie, stosuje taktykę obronną)

słuchacz czatujący na błędy (słucha uważnie, aby wyłapać błędy mówiącego)

Wg badań z 1926 r. w ciągu dnia 70% czasu poświęcamy na komunikację, w tym:

9% - pisanie

16% - czytanie

30% - mówienie

45% - słuchanie