Get Started. It's Free
or sign up with your email address
REKLAMA by Mind Map: REKLAMA

1. łac. dirulgo - rozgłośnić, rozpowszechniać

2. łac. gotowość, odbijać się, głośno sprzeciwiać się, krzyczeć;

3. Informacja o towarze bądź usłudze, powiązana z zachętą do nabycia.

3.1. PRZEKAZ INFORMACYJNO - PERSWAZYJNY

3.2. DEFINICJA BLISKA PROPAGANDY

3.3. ODDZIAŁYWANIE NA SPOŁECZEŃSTWO

3.4. ZA POMOCĄ MEDIÓW

3.4.1. telewizja

3.4.2. radio

3.4.3. Internet

3.4.4. prasa

3.4.5. bilbordy i plakaty

4. Reklama dzieli się na:

4.1. Jawną

4.2. Ukrytą

4.2.1. Czasami reklama występuje w formie ukrytej – np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat – co jest na pograniczu reklamy i edukacji lub ukazywane są przedmioty, będące towarami określonej marki, umieszczone w kontekście filmu fabularnego.

4.3. Komercyjna

4.3.1. Ważną cechą odróżniającą w komunikacji poprzez media reklamę od public relations jest to, że reklama jest formą płatną, tzn. reklamodawca płaci mediom za nadanie komunikatu reklamowego i ma nad tym komunikatem pełną kontrolę.

4.4. Społeczna