Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Etapy procesu badawczego by Mind Map: Etapy procesu badawczego
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Etapy procesu badawczego

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Problem badawczy i cele

eksploracja

opis

wyjaśnienie

Określenie zakresu badania

zakres podmiotowy

zakres przedmiotowy

Określenie metod badawczych i technik badań

Trzeba zadać sobie pytanie jaka metoda będzie najlepiej badać dany problem, a także przede wszystkim jakie metody są możliwe do zastosowania w praktyce

Narzędzia badawcze

Określenie jakich narzędzi badawczych chcemy użyć. Może to być, np. kwestionariusz ankiety, wywiadu.

Określenie formy i zakresu opracowania wyników

Można określić kto będzie analizował dane, jakie techniki analizy zostaną zastosowane, czy chodzi o opis, czy o wyjaśnienie zjawiska itp.