Podział socjologii na specjalizacje

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podział socjologii na specjalizacje by Mind Map: Podział socjologii na specjalizacje

1. socjologia miasta

1.1. zajmuje się społecznymi aspektami rozwoju miast, procesami urbanizacji, problematyką społeczności lokalnych

2. socjotechnika

2.1. ogół metod, środków i działań praktycznych zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach lub zachowaniach społecznych

3. socjologia Internetu

3.1. zajmuje się badaniem zachowań ludzkich w Internecie

4. socjologia medycyny

4.1. zajmuje się badaniem społecznych aspektów zdrowia, choroby i opieki zdrowotnej

5. socjologia pracy

5.1. zajmuje się zbiorowościami społecznymi i ich relacjami z pracą