Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Podział socjologii na specjalizacje by Mind Map: Podział socjologii na specjalizacje
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Podział socjologii na specjalizacje

socjologia miasta

zajmuje się społecznymi aspektami rozwoju miast, procesami urbanizacji, problematyką społeczności lokalnych

socjotechnika

ogół metod, środków i działań praktycznych zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach lub zachowaniach społecznych

socjologia Internetu

zajmuje się badaniem zachowań ludzkich w Internecie

socjologia medycyny

zajmuje się badaniem społecznych aspektów zdrowia, choroby i opieki zdrowotnej

socjologia pracy

zajmuje się zbiorowościami społecznymi i ich relacjami z pracą