Khởi động động cơ 3 pha

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Khởi động động cơ 3 pha by Mind Map: Khởi động động cơ 3 pha

1. Khởi động dùng biến áp tự ngẫu

1.1. Ưu điểm

1.1.1. Cung cấp các giá trị moment quay khởi động

1.1.2. Khởi động động cơ tải trọng nặng

1.1.3. Có dải lựa chọn điện áp

1.2. Nhược điểm

1.2.1. Chi phí rất đắt

1.3. Ứng dụng

1.3.1. Bơm thủy lực

1.3.2. Băng tải

2. Khởi động dùng điện trở thứ cấp

2.1. Ưu điểm

2.1.1. Moment khởi động hoàn hảo

2.1.2. Tăng tốc trơn tru

2.1.3. Khởi động động cơ có tải trọng lớn

2.2. Nhược điểm

2.2.1. Bảo trì thường xuyên

2.2.2. Đầu tư lớn

2.3. Ứng dụng

2.3.1. Dùng cho tải quán tính lớn

2.3.1.1. Máy nén

2.3.1.2. Máy cắt gọt

3. Khởi động dùng biến tần

3.1. Ưu điểm

3.1.1. Thay đổi f phù hợp

3.1.2. Thời gian khởi động ngắn

3.1.3. Ít tổn hại động cơ

3.2. Nhược điểm

3.2.1. Giá thành cao

3.2.2. Khó sử dụng

3.3. Ứng dụng

3.3.1. Điều chỉnh lưu lượng máy bơm

3.3.2. Hệ thống băng tải

3.3.3. Cưa gỗ

3.3.4. Khuấy trộn

4. Khởi động trực tiếp

4.1. Ưu điểm

4.1.1. Tạo moment khởi động lớn

4.1.2. Rẻ tiền

4.1.3. Đơn giản

4.2. Nhược điểm

4.2.1. Dòng khởi động lớn

4.2.2. Gây nhiễu nguồn cấp

4.2.3. Gây sốc lực trên khung và trục bộ truyền động

4.2.4. Tạo lực cơ học lên dây quấn

4.3. Ứng dụng

4.3.1. Máy có lực quán tính nhỏ

4.3.1.1. Máy bơm ly tâm

4.3.1.2. Máy tiện

4.3.1.3. Máy khoan cần

4.3.1.4. Máy mài

5. Khởi động sao-tam giác

5.1. Ưu điểm

5.1.1. Dòng khởi động nhỏ

5.1.2. Chi phí rẻ

5.2. Nhược điểm

5.2.1. Moment khởi động nhỏ

5.2.2. Xuất hiện nhiễu điện trường (khi chuyển từ sao sang tam giác)

5.3. Ứng dụng

5.3.1. Động cơ dưới chế độ không tải

5.3.1.1. Máy bơm

5.3.1.2. Các máy trong ngành gỗ

6. Khởi động dùng điện trở sơ cấp

6.1. Ưu điểm

6.1.1. Giảm dòng khởi động

6.1.2. Tăng tốc trơn tru

6.2. Nhược điểm

6.2.1. Moment khởi động nhỏ

6.2.2. Hiệu suất thấp

6.2.3. Đắt tiền

6.2.4. Dòng khởi động lớn hơn sao-tam giác

6.3. Ứng dụng

6.3.1. Quạt

6.3.2. Bơm ly tâm