Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Datakansalainen by Mind Map: Datakansalainen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Datakansalainen

Kaupallinen käyttö

Mihin voidaan hyödyntää?

Kuka haluaa hyödyntää?

Miksi haluaa hyödyntää?

Kuka tarjoaa omaa dataansa?

Viranomaiskäyttö

Mitä on saatavilla?

Miten on saatavilla?

Keneltä saadaan?

Palvelukäyttö

Tarkkailukäyttö

Osallistuminen

Millä tavoin kaupalliset toimijat ovat mukana

Kenelle käydään kertomassa?

Ketä pyydetään mukaan

Mikä data kiinnostaa?

Mitä voimme tarjota?

Millä tavoin viranomaiset ovat mukana

Kenelle käydään kertomassa?

Ketä pyydetään mukaan?

Mikä data kiinnostaa?

Mitä voimme tarjota?

Millä tavoin kansalaisjärjestöt ovat mukana

Kenelle käydään kertomassa?

Ketä pyydetään mukaan?

Mikä data kiinnostaa?

Mitä voimme tarjota?

Data-alueet

Terveydenhuolto

Hammashoito

Terveyskeskus

Potilastieto

Vapaa-aika

Kirjasto

Matkustaminen

Koulutus

Talous

vero.fi, New node

Palkka.fi

www.verokuitti.fi

Valvonta ja seuranta

Energian käyttö

Partneridata

YLE, Elämä pelissä

Kaupunkisuunnittelu

Mitä datakansalainen voi kerätä esim. Mobiilisti

Mainonta

Kartta-aineistot

Maanmittauslaitos

Datan luovuttajien yhteisö

Mikä on toiminnan muoto?

juridinen muoto

Fyysiset tapaamiset

Verkkotoiminta (louhinta, some, blog)

Presentaatiot

Ketä tarvitaan mukaan?

asiantuntijoita, Aalto

Kansalaisia, Mikä on edustava otos?

Media, YLE, Ketkä muut ovat kiinnostuneet?, Ketkä tekevät jo?

Tieotsuojavaltuutettu

Teknistä osaamista

poliittis-juridista osaamista

Ketkä haluavuat olla mukana?

Mistä voimme saada valmiita aineistoja?

Kenen suostumus tarvitaan valmiisiin paketteihin?

Valmiiden työkalujen hyödyntäminen, Mitä alustoja?, Louhinta, Analysointi, Visulisointi, Aineistojen syöttäminen

SOME palvelut

Datan kerääminen älypuhelimilla

Puhelinoperaattorit

HSL

Protyypit

Tunnetut hankkeet

Kirjasto

HRI

App4democracy

www.ehdolla.org

www.mahdollista.fi

http://www.digiluovuus.fi/avoin-linkitetty-tieto-herattaa-kiinnostusta

http://linkeddata.org/

HSOpen

https://github.com/quartzjer/Locker#readme

Ulkomaiset esimerkit

Apps4Finland

Alkon viivakoodi

http://opendatachallenge.org/

http://www.lapsi-project.eu/

http://data.gov.uk/

http://www.gov20.de/

http://www.cabinetoffice.gov.uk/news/public-data-corporation-free-public-data-and-drive-innovation, http://www.edemocracyblog.com/edemocracy-blog/public-data-corporation-plan-moves-forward/

www.tietosuoja.fi

http://www.guardian.co.uk/news/datablog

http://quantifiedself.com/

http://www.openyou.org/

mydata UK

http://publishmydata.com/

http://beta.sitra.fi/tapahtumat/2011/etsimme-demokratiaan-ja-yhteiskunnalliseen-osallistumiseen-liittyvia-kiinnostavia

http://blog.okfn.org/2011/12/12/european-commission-launches-open-data-strategy-for-europe/

http://fi.okfn.org/

http://www.weforum.org/issues/rethinking-personal-data

New node

Toteuttaminen

Kuka voi rakentaa protoja?, Miten saadaan mahdollisimman helpoksi?

Domain, datakansalainen.fi

Mille alustalle?

Työkalut, datakansalaisen DIY työkalut, Työkalujen tuotteistaminen, Ohjeet

Arkkitehtuuri ja standardit

Visualisointi

sovitut toteutukset, Dataluovutuskortti ja ehdot, datalogger, miten kasvatetaan tietoisutta?

Protoilun alueet

Yhteiskunnallinen, eettinen, poliittinen, juridinen, Mitä seurauksia?, Millaisia kysymyksiä tulee vastattavaksi?, Mitä vaikutuksia?, Millaisia esteitä?, Mitä hyötyjä?, Kansainväliset aspektit, Avaaminen hallintoon, Kuka voisi olla liittolainen?

Tekninen, Rajapinnat, Formaatit, Standardit, Käyttöliittymät, Datan lähteet

Visualisointi, datan käytön helppous, Metaforat, Datan saatavuus, Datan hyödynnettävyys

Mikä on kiinnostavaa?, Lisensointi, Tekninen avaus, Juridiset kysymykset

Viestintä

Mikä on viesti?

Kansalaistoimintaa

Puolueeton suhteessa toimijoihin

Vapaaehtoista

Nopea ja hyödyllinen eri osapuolille, nopeuttaa innovaatiota eri alueilla

Pragmaattinen ja konkreettinen

Kontrolloitavissa - voi itse päättää mitä dataa luovuttaa ja mitä ei

Ymmärrettävä ja helppo

Niin avoin kuin voi olla, mutta luovuttajien kannalta hallittu ja suojattu, Pieniä kokonaisuuksia, Ensin helppoa dataa, sitten vaikeampia., Kokeilut tehdään "labrassa". Tuloksien julkistamisesta päätetään erikseen / tapaus

Missä kanavissa?

Millä tavoin?

Rahoitusmahdollisuudet

SITRA

YLE

HS

TIEKE

EU strategian mukaiset kanavat

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm