Datakansalainen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Datakansalainen by Mind Map: Datakansalainen

1. Viranomaiskäyttö

1.1. Mitä on saatavilla?

1.2. Miten on saatavilla?

1.3. Keneltä saadaan?

1.4. Palvelukäyttö

1.5. Tarkkailukäyttö

2. Data-alueet

2.1. Terveydenhuolto

2.1.1. Hammashoito

2.1.2. Terveyskeskus

2.1.3. Potilastieto

2.2. Vapaa-aika

2.2.1. Kirjasto

2.3. Matkustaminen

2.4. Koulutus

2.5. Talous

2.5.1. vero.fi

2.5.1.1. New node

2.5.2. Palkka.fi

2.5.3. www.verokuitti.fi

2.6. Valvonta ja seuranta

2.7. Energian käyttö

2.8. Partneridata

2.8.1. YLE

2.8.1.1. Elämä pelissä

2.9. Kaupunkisuunnittelu

2.10. Mitä datakansalainen voi kerätä esim. Mobiilisti

2.11. Mainonta

2.12. Kartta-aineistot

2.12.1. Maanmittauslaitos

3. Protyypit

3.1. Tunnetut hankkeet

3.1.1. Kirjasto

3.1.2. HRI

3.1.3. App4democracy

3.1.4. www.ehdolla.org

3.1.5. www.mahdollista.fi

3.1.6. http://www.digiluovuus.fi/avoin-linkitetty-tieto-herattaa-kiinnostusta

3.1.7. http://linkeddata.org/

3.1.8. HSOpen

3.1.9. https://github.com/quartzjer/Locker#readme

3.1.10. Ulkomaiset esimerkit

3.1.11. Apps4Finland

3.1.12. Alkon viivakoodi

3.1.13. http://opendatachallenge.org/

3.1.14. http://www.lapsi-project.eu/

3.1.15. http://data.gov.uk/

3.1.16. http://www.gov20.de/

3.1.17. http://www.cabinetoffice.gov.uk/news/public-data-corporation-free-public-data-and-drive-innovation

3.1.17.1. http://www.edemocracyblog.com/edemocracy-blog/public-data-corporation-plan-moves-forward/

3.1.18. www.tietosuoja.fi

3.1.19. http://www.guardian.co.uk/news/datablog

3.1.20. http://quantifiedself.com/

3.1.21. http://www.openyou.org/

3.1.22. mydata UK

3.1.23. http://publishmydata.com/

3.1.24. http://beta.sitra.fi/tapahtumat/2011/etsimme-demokratiaan-ja-yhteiskunnalliseen-osallistumiseen-liittyvia-kiinnostavia

3.1.25. http://blog.okfn.org/2011/12/12/european-commission-launches-open-data-strategy-for-europe/

3.1.26. http://fi.okfn.org/

3.1.27. http://www.weforum.org/issues/rethinking-personal-data

3.2. New node

3.3. Toteuttaminen

3.3.1. Kuka voi rakentaa protoja?

3.3.1.1. Miten saadaan mahdollisimman helpoksi?

3.3.2. Domain

3.3.2.1. datakansalainen.fi

3.3.3. Mille alustalle?

3.3.4. Työkalut

3.3.4.1. datakansalaisen DIY työkalut

3.3.4.2. Työkalujen tuotteistaminen

3.3.4.3. Ohjeet

3.3.5. Arkkitehtuuri ja standardit

3.3.6. Visualisointi

3.3.7. sovitut toteutukset

3.3.7.1. Dataluovutuskortti ja ehdot

3.3.7.2. datalogger

3.3.7.3. miten kasvatetaan tietoisutta?

3.4. Protoilun alueet

3.4.1. Yhteiskunnallinen, eettinen, poliittinen, juridinen

3.4.1.1. Mitä seurauksia?

3.4.1.2. Millaisia kysymyksiä tulee vastattavaksi?

3.4.1.3. Mitä vaikutuksia?

3.4.1.4. Millaisia esteitä?

3.4.1.5. Mitä hyötyjä?

3.4.1.6. Kansainväliset aspektit

3.4.1.7. Avaaminen hallintoon

3.4.1.7.1. Kuka voisi olla liittolainen?

3.4.2. Tekninen

3.4.2.1. Rajapinnat

3.4.2.2. Formaatit

3.4.2.3. Standardit

3.4.2.4. Käyttöliittymät

3.4.2.5. Datan lähteet

3.4.3. Visualisointi

3.4.3.1. datan käytön helppous

3.4.3.2. Metaforat

3.4.3.3. Datan saatavuus

3.4.3.4. Datan hyödynnettävyys

3.4.4. Mikä on kiinnostavaa?

3.4.4.1. Lisensointi

3.4.4.2. Tekninen avaus

3.4.4.3. Juridiset kysymykset

4. Rahoitusmahdollisuudet

4.1. SITRA

4.2. YLE

4.3. HS

4.4. TIEKE

4.5. EU strategian mukaiset kanavat

4.5.1. http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

5. Kaupallinen käyttö

5.1. Mihin voidaan hyödyntää?

5.2. Kuka haluaa hyödyntää?

5.3. Miksi haluaa hyödyntää?

5.4. Kuka tarjoaa omaa dataansa?

6. Osallistuminen

6.1. Millä tavoin kaupalliset toimijat ovat mukana

6.1.1. Kenelle käydään kertomassa?

6.1.2. Ketä pyydetään mukaan

6.1.3. Mikä data kiinnostaa?

6.1.4. Mitä voimme tarjota?

6.2. Millä tavoin viranomaiset ovat mukana

6.2.1. Kenelle käydään kertomassa?

6.2.2. Ketä pyydetään mukaan?

6.2.3. Mikä data kiinnostaa?

6.2.4. Mitä voimme tarjota?

6.3. Millä tavoin kansalaisjärjestöt ovat mukana

6.3.1. Kenelle käydään kertomassa?

6.3.2. Ketä pyydetään mukaan?

6.3.3. Mikä data kiinnostaa?

6.3.4. Mitä voimme tarjota?

7. Datan luovuttajien yhteisö

7.1. Mikä on toiminnan muoto?

7.1.1. juridinen muoto

7.1.2. Fyysiset tapaamiset

7.1.3. Verkkotoiminta (louhinta, some, blog)

7.1.4. Presentaatiot

7.2. Ketä tarvitaan mukaan?

7.2.1. asiantuntijoita

7.2.1.1. Aalto

7.2.2. Kansalaisia

7.2.2.1. Mikä on edustava otos?

7.2.3. Media

7.2.3.1. YLE

7.2.3.2. Ketkä muut ovat kiinnostuneet?

7.2.3.3. Ketkä tekevät jo?

7.2.4. Tieotsuojavaltuutettu

7.2.5. Teknistä osaamista

7.2.6. poliittis-juridista osaamista

7.3. Ketkä haluavuat olla mukana?

7.4. Mistä voimme saada valmiita aineistoja?

7.4.1. Kenen suostumus tarvitaan valmiisiin paketteihin?

7.4.2. Valmiiden työkalujen hyödyntäminen

7.4.2.1. Mitä alustoja?

7.4.2.2. Louhinta

7.4.2.3. Analysointi

7.4.2.4. Visulisointi

7.4.2.5. Aineistojen syöttäminen

7.4.3. SOME palvelut

7.4.4. Datan kerääminen älypuhelimilla

7.4.5. Puhelinoperaattorit

7.4.6. HSL

8. Viestintä

8.1. Mikä on viesti?

8.1.1. Kansalaistoimintaa

8.1.2. Puolueeton suhteessa toimijoihin

8.1.3. Vapaaehtoista

8.1.4. Nopea ja hyödyllinen eri osapuolille

8.1.4.1. nopeuttaa innovaatiota eri alueilla

8.1.5. Pragmaattinen ja konkreettinen

8.1.6. Kontrolloitavissa - voi itse päättää mitä dataa luovuttaa ja mitä ei

8.1.7. Ymmärrettävä ja helppo

8.1.8. Niin avoin kuin voi olla, mutta luovuttajien kannalta hallittu ja suojattu

8.1.8.1. Pieniä kokonaisuuksia

8.1.8.2. Ensin helppoa dataa, sitten vaikeampia.

8.1.8.3. Kokeilut tehdään "labrassa". Tuloksien julkistamisesta päätetään erikseen / tapaus

8.2. Missä kanavissa?

8.3. Millä tavoin?