PENGENALAN TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PENGENALAN TAMADUN by Mind Map: PENGENALAN TAMADUN

1. Bahasa Arab

1.1. Madana

1.1.1. Membangunkan kawasan hingga menjadi perbandaran

1.1.2. Deen-kehidupan beragama

1.2. Hadharah

1.3. umran

1.4. madaniyah

2. Menurut Melayu

2.1. Tunjang kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti

3. Menurut Barat

3.1. Sistem masyarakat yang membantu manusia menambah hasil pengeluaran dan mempunyai elemen ekonomi,politik,pengetahuan dan seni

4. Menurut Islam

4.1. Segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat seperti sistem sosial, ekonomi dan budaya berteraskan syariat Islam

5. Bahasa Inggeris

5.1. civilization

5.1.1. Perbandaran

5.2. Urbanization

5.3. renaissance

6. Bahasa Latin

6.1. City/civitas

6.1.1. bandar/kota