Analiza de Intelligence

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Analiza de Intelligence by Mind Map: Analiza de Intelligence

1. Definitie

1.1. Analiza este procesul de filtrarea, conexare si interpretare obiectiva a datelor culese din surse secrete sau deschise si este esentiala in orice activitate a unui Serviciu de informatii.

2. Tipuri

2.1. Operationala

2.2. Tactica

2.3. Strategica

2.4. Cu valente didactice

2.4.1. descriptiva

2.4.2. explicativa

2.4.3. predictiva

3. Standarde

3.1. Completitudinea

3.2. Coerenta

3.3. Relevanta

3.4. Corectitudinea

4. Scop

4.1. Informarae beneficiarului

4.2. Cunoasterea

4.3. Mentinerea securitatii

5. Ciclul de Intelligence

5.1. 1.Cerere

5.2. 2.Culegere

5.3. 3.Analiza

5.4. 4.Procesare

5.5. 5.Diseminare

5.6. Feedback

6. Etapele analizei de Intelligence

6.1. Definirea problemei

6.2. Formularea obiectivului urmarit

6.3. Generarea ipotezelor

6.4. Documentarea

6.5. Evaluarea preliminara

6.6. Organizarea informatiilor

6.7. Testarea ipotezelor

6.8. Realizarea produsului analitic

6.8.1. Stabilirea conexiunilor

6.8.2. Prezentarea faptelor

6.8.3. Redactarea concluziilor

7. Criterii de evaluare a informatiilor

7.1. Completitudinea

7.2. Concludenta

7.3. Credibilitatea