Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Хунт нуур by Mind Map: Хунт нуур

1. Дэлхийд анх 1877 он

1.1. Монголы анх 1975 он

2. Хөгжмийн зохиолч П.И.Чайковский

3. Дүрүүд

3.1. Эзэн авхай

3.2. Зигефрид

3.2.1. Ханхүү

3.3. Одетта

3.3.1. Цагаан хун

3.4. Робрат

3.4.1. Шидэт хар хун

3.5. Хунгууд

3.6. Оделлия

3.6.1. Хар хун

4. Бүжгэн жүжиг

4.1. 3-н бүлэг 4-н үзэгдэлтэй